Frostsikring

Varmekabler er velegnet til å frostsikre flere utsatte komponenter og steder i et bygg.

Rør som sprenges på grunn av frost kan forårsake store vannskader. Nexans har varmekabler som kan installeres på utsiden eller innsiden av vannrør, som enkelt og effektivt forhindrer dette.

Et annet problem er tilstoppede takrenner og nedløp. Dette kan resultere i ras av is og snø fra taket, og gå ut over sikkerheten til både mennesker og dyr, samt eiendom. I bystrøk er det gårdeier eller beboernes ansvar å sørge for at folk på fortau og gater ikke utsettes for denne faren. Ved å montere varmekabler i takrenner og nedløp forhindres nedfall av snø og is på en effektivt, rimelig og sikker måte.

Bruk av idrettsanlegg eller landbruksarealer som f.eks. drivhus blir ofte begrenset på grunn av snøfall eller kaldt klima. Ved å installere varmekabler i jorden, kan sesongen utvides betraktelig.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk