CO₂-reduksjon

Nexans Nordics Distribution & Usage (D&U)

Som del av et stort globalt firma, er vi ansvarlige for å bidra til et så lavt CO₂-utslipp som mulig. Dette er dermed en av våre store prioriteringer.
 

Innhold:

Våre mål:

Nexans har et globalt mål som er verifisert av Science Based Target Initiative (SBTi) om Netto Null i 2050. Det målet omfatter Scope 1-3 (dvs. også brukerfasen). Her kan du lese mer om Nexans globale arbeid mot netto nullutslipp.

I norden (Nordics D&U) har vi en ambisjon om å halvere utslippene våre fra produksjon, transporter og produkter senest i 2030, sammenlignet med 2019. Det er gode nyheter for våre nordiske kunder siden 95% av vårt nordiske salg også skal produseres i norden fra 2025.

Fabrikkene våre har allerede kommet langt når det kommer til reduksjon av CO₂-utslipp. Fabrikken på Langhus (Scope 1 &2)  hadde i 2023 utslipp under 200 tonn* CO₂ som tilsvarer like mye som 27 innbyggere **. I 2026 regner vi med at vi har byttet ut våre 2 resterende lastebiler (som i dag går på biodiesel) til strøm. Da er Langhusfabrikkens utslipp i prinsipp 0.

Hva vi allerede har oppnådd på Nexans Norway Distribution & Usage (D&U)

36

Vi har installert 36 ladepunkter, sånn at ansatte og besøkende kan reise utslippsfritt

100%

Bruk av 100% fornybar strøm siden 2020

> 80%

Redusert fra 2 biler til 1 semi som tar dobbelt så mye last og byttet biodiesel i all distribusjon i Stor-Oslo: >80% lavere utslipp i disse transportene.

I tillegg har vi: 

- Blitt ISO 50001-sertifisert og har redusert strømforbruket med >30% sammenlignet med gjennomsnittet i 2014-2019. Du kan lese mer om det her.

- Erstattet vanlig diesel med biodiesel (HVO100) i gaffeltruckene våre.

- Installert solceller på taket av fabrikken på Langhus

- Fjernet oljepanne og koblet oss til fjernvarme

 

Hva gjør vi videre?

Produksjon (Scope 1 & 2) Transport Produkter Installasjon Brukerfasen
- Øke andelen lokalproduserte kabler fra 80% til 95%

- Bytte ut biodiesel til strøm

- Fortsette det kontinuerlige arbeidet med å redusere material- og energitap gjennom industri 4.0, ISO 50001 og LEANe-arbeidsmetoder

- Fortsette og sortere og gjenvinne så mye som mulig av vårt avfall
- Øke andelen lokalproduserte kabler fra 80% til 95%

- Bytte ut biodiesel til strøm i Stor-Oslo og på våre største innkommende ruter.

 
- Øke andelen lokalproduserte kabler fra 80% til 95%

- Bytte ut biodiesel til strøm i Stor-Oslo og på våre største innkommende ruter.

- Minske andelen ikke-fornybare materialer i emballasjer

- Økt bruk av lavkarbonmaterialer

- Økt bruk av resirkulerte materialer***
 
- Utvikle smartere løsninger som krever mindre CO₂ under installasjonsfasen

F.eks. Smarte kabelløsninger og Tromløp
- Jobbe aktivt for god dimensjonerinspraksis og begrense bruk av klasse 5-ledere

- Bidra til SmartGrid-utviklingen
*** Les mer om det her: https://www.nexans.no/no/sustainability/Miljo/Sirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi.html

Vesentlighet

Hva er egentlig viktig når det kommer til CO₂-reduksjon?

Når vi ser på våre totale utslipp i en typisk nordisk fabrikk slik som Grimsås**** (i Sverige), ekskludert brukerfasen, så står våre utslipp fra produksjon på Langhusfabrikken (Scope 1 &2) for <2%. Produktene står for hele 85% og transport for resterende 15%. 

I produktene er det metallet som er den største driveren, den står ofte for 70-80% av utslippet i produktet. Bruk av lavkarbonmaterialer og gjenvunnede materialer vil derfor bli sentrale i vår fremdriftsplan mot NettoNull.

Inkluderer vi derimot brukerfasen, så ser vi at den er helt dominerende. Da står den for 85% gjennom kabelens livslengde, materialene for 14% og transporter og produksjon for den resterende ca. 1 %.

Mer fornybar energi og mindre energitap vil derfor være den individuelt viktigste driveren arbeidet med CO₂-reduksjon.

God dimensjonering av kabler er dermed ekstremt viktig fremover.

 

Hvordan vet du at vi gjør det vi sier?

Nexans er et stort selskap, notert på børsen i Paris. Bærekraft er en sentral del i Nexans forrettningsstrategi og drives av Nexans Board of Directors.

Nexans har i 2023 tatt opp såkalte "grønne lån", som innebærer at hvis Nexans ikke infrir oppsatte mål, så vil vi få høye straffesatser. Det er et godt symbol på Nexans forpliktelser og engasjement. 

Nexans er årlig vurdert av store uavhengige selskaper som CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI og EcoVadis, som sjekker og verifiserer at vi oppfyller kravene deres.Vi har også et verktøy som følger opp CO₂-utviklingen, hvor vi også kan simulere investeringer slik at vi tar beslutninger basert på både CO₂ og økonomi.

Til slutt ligger det i Nexans interesse å ligge i forkant av denne reisen, fordi en stor del av våre kunder selv er forpliktet til Parisavtalen og NettoNull.

 

NB: Vi i Nexans erkjenner at temaer som bærekraft og miljøvern kan være komplekst - og det utvikler seg stadig. Vi kan heller ikke påberope oss å ha all kunnskap. Men vi jobber for å være oppdaterte, unngå grønnvasking, forbedre oss kontinuerlig, og forsøker å gjøre de riktige tingene basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig i dag.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk