EPD (Environmental Product Declaration) og PEP

Nexans Nordics D&U

Innhold:

 

Hva er en EPD? 

En miljøvaredeklarasjon (EPD - Environmental Product Declaration) er et dokument som gir transparent og grovt sammenlignbar informasjon om miljøpåvirkningen fra produkter eller tjenester. 

EPD-ene er basert på en livssyklusanalyse (LCA) og gir detaljert informasjon om produktets miljøprestasjon, inkludert ressursforbruk, utslipp og potensiell påvirkning på global oppvarming, ozonnedbrytning, forsuring av vann og jord, og menneskers helse. 

 

Hva er forskjellen mellom PEP og EPD? 

PEP, eller Product Environmental Profile, er også et miljødeklarasjonsdokument og har samme funksjon og annerkjennelse som en EPD fra for eksempel EPD Norge eller EPD International. Derfor kaller vi den også ofte EPD, siden det har blitt et mer kjent begrep.

PEP, eller Product Environmental Profile, er også et miljødeklarasjonsdokument og har samme funksjon og annerkjennelse som en EPD fra for eksempel EPD Norge eller EPD International. Derfor kaller vi den også ofte EPD, siden det har blitt et mer kjent begrep.

Mens EPD er bred og omfatter alle mulige produkter (som for eksempel sement, isolering, asfalt osv.) er en PEP mer fokusert på elektriske eller elektroniske produkter. Det betyr at PEP-en tar for seg spesifikke miljøaspekter relatert til produktets bruk. Det er også grunnen til at vi i Nexans har valgt å bruke PEP i stedet for EPD. 

PEP spesifiserer blant annet hvordan uslipp fra kabler skal beregnes under brukerfasen (resistanse, temperatur osv.). Ved valg av kabeldimensjon er det avgjørende å inkludere brukerfasen. 

 

Standarder, sertifisering, verifisering og publisering

Alle Nexans PEP-er er tredjepartsverifiserte, godkjente og publiserte av PEP-EcoPassport.

På lik linje med andre publiserte EPD-er er de:

 • Basert på LCA standarden ISO 14040 (hvordan måle) og ISO 14025 (hvordan kommunisere fotavtrykk). 
 • Utførte i henhold til EN 15804

Alle PEP-er produsert etter midten av 2022 og er utførte i henhold til PCR ed4 med den siste oppdateringen av EN 15804 (EN 15804+A2). Noen få PEP-er som ble publisert før dette er i henhold til PCR ed3 og i samsvar med EN 15804+A1.

 

Hvordan bruker jeg en EPD eller PEP?

For å bruke en EPD eller PEP, bør du lese gjennom dokumentet for å forstå produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Du kan så bruke denne informasjonen og vurdere den i forhold til andre produkter eller standarder. 

EPD-ene kan for eksempel brukes av: 

 • Produsenter: for å forbedre produktutviklingen og vise miljøansvar
 • Forbrukere: for å gjøre informerte valg basert på produkters miljøprestasjon
 • Byggebransjen: for å oppnå bærekraftige byggeprosjekter og oppfylle miljøsertifiseringskrav
 • Myndigheter: for å støtte offentlige innkjøp og miljølovgivning
   

Det er viktig å merke deg at det at et produkt har en PEP ikke nødvendigvis betyr at produktet er mer miljøvennlig. PEP-en sier kun noe om HVOR miljøvennlig det er. 

Hvilken informasjon kan jeg få fra Nexans miljødeklarasjoner (PEP)?

I dag er de fleste interesserte i produktets klimapåvirkning, men vi opplever også at ressurs-, vann-, og energibruk har en økende interesse. Disse nøkkeltallene finnes lett tilgjengelig på fremsiden av PEP-en, og da for produktets påvirkning gjennom hele livssyklusen. 

Ellers kan du finne viktig info om: 

 • Egenskaper og beskrivelse av produktet og emballasjen. 
 • Funksjonell enhet, som er referanseenheten i en LCA
 • Ulike parametere som "levetid", "resistivitet", "energimodell for brukslandet", osv. som kan brukes til å beregne produktets miljøpåvirkning. 
 • Materialene som inngår i produktet (prosentandel plast, metaller og andre materialer)
 • Informasjon om PEP-utstenderen.

PEP-dokumentet inneholder totalt 26 indikatorer for miljøpåvirkning, slik som global oppvarming, avfallskategori, innvirkning på miljøet og forbruk av naturressurser. Disse er også spesifisert per fase:

 • Produksjon --> utvinning av råmaterialer, design og produksjon
 • Distribusjon --> transport og markedsføring
 • Installasjon --> installatørenes bruk av kablene
 • Bruk --> levetiden til den installerte kabelen og bruk av sluttkunden
 • Sluttbehandling --> flere mulige valg: spesifike deponier, gjenvinning eller resirkulering 


Legg merke til at avsnittet "installasjon" ikke er en del av miljøpåvirkningsanalysen. Det betyr at det faktisk er opp til installatøren å velge de riktige produktene basert på miljødeklarasjonen og bruke dem på en bærekraftig måte, spesielt med tanke på kabelens levetid. 


Fra produktfamilie til SKU og fra Scope 1, 2 & 3 til faseme A1, A2, A3 osv. 

EPD-en baserer seg på en livssyklusanalyse (LCA) som er svært omfattende å ta frem. Derfor tas den frem for en "type-kabel" innen en kabelfamilie og beregningene ekstrapoleres deretter til andre tverrsnittsarealer eller varianter av den samme kabelfamilien med hjelp av matematiske formler.

Disse formlene er angitt på slutten av PEP-en, men det kan være tidkrevende å beregne dette manuelt. 

Derfor har Nexans beregnet CO2-utslipp for samtlige faser og SKU'er, og delt dem digitalt med EFO i henhold til ISO 22057-standarden. Disse tallene kan enkelt hentes ut både fra PTD-en (Product Data Template) og EFO-databasen. 

Klimautslipp eller (Global Warming Potential-GWP) for Fase A1-A3 vugge til grind er det som oftest brukes. 

 

Hvor finner jeg EPD-en?

Nexans EPD-er (eller PEP-er) i PFD-format på produktfamilienivå finner du: 

 • på vår hjemmeside under hvert enkelt produkt
 • i EFO-databasen under hvert enkelt produkt
 • publisert her under PEP-ECO PASSPORT

Nexans EPD-data i digital form, på SKU-nivå, finner du her: 

 • i EFO-databasen
 • i PDT-en (Product Data Template)

Vi har også mulighet å ta ut rapporter i Excel på salg og utslipp.

Ta kontakt hvis det er av interesse.

 

Digitalisering av EPD-data

Som første kabelleverandør har Nexans mappet Miljødeklarasjonens innhold mot ISO 22057-standarden og gjort utslippsdataene tilgjengelig digitalt via EFO på SKU-nivå. 

"Dette er et stort skritt i riktig retning, da det vil forenkle bruken av dataen signifikant. Å gjøre dataen lett tilgjengelig og rask å oppdatere vil være avgjørende for å kunne ta bevisste valg og oppnå alle våre klimamål," sier Hanna Wird, markedssjef i Nexans Nordics.

LES MER: Se mer om de digitale miljødataene hos EFO her

 

NB: Vi i Nexans erkjenner at temaer som bærekraft og miljøvern kan være komplekst - og det utvikler seg stadig. Vi kan heller ikke påberope oss å ha all kunnskap. Men vi jobber for å være oppdaterte, unngå grønnvasking, forbedre oss kontinuerlig, og forsøker å gjøre de riktige tingene basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig i dag.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk