Varsling: Etikkvarslingssystem Rapportere

Hva får deg til å varsle?

Mistanke om brudd i saker om:

 • Korrupsjon,
 • Konkurransehemmende praksis,
 • Interessekonflikter,
 • Finans / bank / regnskap uregelmessigheter,
 • Bedrageri,
 • Menneskerettigheter/barnearbeid,
 • Trakassering og diskriminering,
 • Helse, sikkerhet og hygiene på jobben,
 • Mangel på respekt for miljøet eller andre brudd på bedriftens plikt til årvåkenhet,
 • Arbeidstakeres rett til å danne eller melde seg inn i fagforeninger etter eget valg og til å delta i kollektive forhandlinger,
 • Konfidensialitet/åndsverk.

Hvem kan rapportere?

Hvem som helst: alle ansatte, kunder, leverandører eller tredjeparter.

Hendelser og mistanker kan meldes enten du har førstehåndskjennskap til situasjonen eller er blitt gjort kjent med den.

Hvordan rapportere?

Ved å bruke nettverktøyet gjennom nexans.speakup.report

Gruppeetikkmedarbeideren vil behandle hver hendelsesrapport med høyeste grad av forsiktighet og vil garantere konfidensialiteten til personen som lager hendelsesrapporten, samt alle personopplysninger som samles inn, kommuniseres og lagres i denne sammenhengen.

Varselet kan sendes anonymt, i så fall må du sørge for å gi nok informasjon slik at effektiv etterforskning er mulig.

Alternativt kan ansatte også rapportere til hierarki eller menneskelige ressurser.

Varslere vil være beskyttet mot enhver form for gjengjeldelsestiltak.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk