Industri 1, 2, 3, 4... og 5.0

Nexans tilpasser sine data til forretningsvirksomheten

Et skifte er i gang. Mange land, inkludert USA og Frankrike, har gjenoppdaget fordelene ved å produsere hjemme og jobber nå mot å gå vekk fra produksjon i tradisjonelle lavkostland. Dette skiftet skaper en unik mulighet til å fremme utviklingen av en ny generasjon fabrikker som gjenspeiler nye økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. Lokalt for lokalt har alltid vært stikkordet hos Nexans, som griper denne muligheten til å ta et nytt skritt videre i utviklingen. Ved å integrere sin strenge styringsmodell med sin internasjonale produksjonsbase, vil selskapet være i industri 4.0-modus innen 2025.

Når vi snakker om den digitale revolusjonen, har vi en tendens til å først tenke på mengden av informasjon som oversvømmer livene våre. Hver dag. Hver uke. En kunngjøring av en ny revolusjonerende smarttelefon. En ny multikomfyr. Eller de siste forbausende gjennombruddene innen kunstig intelligens (KI). Det er et emne som først nylig har kommet i forgrunnen i næringslivet med den voldsomme debatten rundt virkningen av KI på forretningsaktiviteter og den raske automatiseringen som forventes på mange områder. Fra programmering til regnskap, medisin og juss. 

Paradoksalt nok har industrien tiltrukket seg langt mindre interesse som diskusjonstema. Og likevel er det et tema av sentral betydning. Ikke bare når det gjelder arbeidsplasser, innovasjon og verdiskaping, men også når det gjelder suverenitet. Covid-19-pandemien var en vekker for europeiske land, som ble klar over omfanget av deres økonomiske og strategiske avhengighet i lys av spenningene mellom Kina og USA. Fabrikker har en nøkkelrolle å spille for å tilpasse økonomiene våre til den nye teknologiske orden.

Hvordan industrien gjenoppfinner seg selv med industri 4.0

Dette kommer ikke som noen overraskelse, siden endringer i verkstedene alltid har vært forbundet med teknologiske gjennombrudd, noe som fortsetter en syklus som begynte med to industrielle revolusjoner. Dampmaskinen og de første fabrikkene ble etterfulgt av ankomsten av elektrisitet, maskinverktøy og masseproduksjon, og deretter – på 1950-tallet – av elektronikk, automatisering gjennom programmering, numeriske styringsmaskiner, industriroboter og de første programvarepakkene for overvåkning.

Den fjerde revolusjonen, som for tiden utfolder seg, fortsetter den pågående prosessen med databehandling, og tar den samtidig til et helt nytt nivå. Første trinn er å etablere en ny energibase, som beveger seg bort fra fossil brensel som drev de tre foregående revolusjonene. Andre trinn er å maksimere bruken av en ny nøkkelressurs – bedriftsdata – ved å bygge på en kraftig høyteknologisk miks som nå er moden: infrastruktur med svært høy hastighet  (fiber for faste forbindelser og 5G for mobil), kombinert med datahosting og masseprosessering (Cloud, Big Data, KI), desentralisert intelligens og smarte gjenstander (IoT) og nye former for menneske-maskin-interaksjoner (blandet virkelighet, digital tvilling, avatarer).

Dette skredet av innovasjoner baner vei for en fullstendig nytenkning innen hvordan bedrifter jobber, med særlig vekt på alle prosessene involvert i produksjonen. For mange industrimakter er dette nå en prioritet. Det er ingen tilfeldighet at Tyskland var de første som lanserte en Industry 4.0-plan i 2011, med tanke på å opprettholde en fremragende industriell base. For å forfølge det samme målet, investerer Kina i fabrikker med høy verdiskapning for å beholde sin industrielle styrke og møte en økende mangel på arbeidskraft. Frankrike vedtok en lignende strategi i 2015, med sin Alliance for the Industry of the Future – allianse for fremtidens industri – en sammenslutning av 32 000 selskaper som møtes hvert år på Global Industry-messen. I årets arrangement (2023) som ble holdt i mars i Lyon, var Nexans i søkelyset og vant to Golden Tech-priser i kategoriene «Designer» og «Maker».

Nexans 4.0 i kurs for 2025

Disse målene er en del av en ny forpliktelse som involverer alle i Nexans. Konsernet beveger seg mot den globale digitale integrasjonen av alle områder i selskapet og dets økosystem for å forenkle prosesser, forbedre ytelse og respons, øke produktivitet og sikkerhet, begrense unødvendige operasjoner, samt forutse og planlegge for hendelser (prediktivt vedlikehold, lagerstyring, kundetilfredshet, osv.).

I en fersk undersøkelse av fransk næringsliv sa 98 % av selskapene som ble intervjuet at de allerede har planlagt eller implementert initiativer knyttet til Industry 4.0 (7. utgave av Wavestone-barometeret om Industry 4.0, utført i samarbeid med Bpifrance og France Industrie). De viktigste motivasjonene som er sitert er industriell ytelse (for 30 % av respondentene) og datakontroll (27 %). Merk at økologisk påvirkning og energiytelse var på tredjeplass i år (15 %).

Nexans Group tok det første skrittet mot endring på slutten av 2020, da konsernet inngikk et samarbeid med Schneider Electric, et selskap med dokumentert erfaring i transformering av sin egen industrielle base. Prosessen initiert av Schneider Electric legger vekt på pålitelighet, produktivitet, forbedret tilgjengelighet gjennom prediktivt vedlikehold, energieffektivitet og beskyttelse mot cyberangrep. Det første trinnet i partnerskapet innebar store investeringer ved pilotanleggene i Autun, Frankrike og Grimsås, Sverige. Prosessen vil bli innført på ytterligere åtte steder innen utgangen av 2023, med mål om å oppgradere alle konsernets 45 anlegg på fire kontinenter innen slutten av 2025, med et tempo på mellom 12 og 15 steder hvert år.

Disse grunnleggende endringene involverer mobilisering av konserndata: råmaterialet til denne nye industrielle revolusjonen. Selv om andelen data brukt i konsernet steg fra 5 % til 10 % mellom 2019 og 2023, er målet å nå 70 % innen 2026.

“ Vi nærmer oss konsernets digitale transformasjon på to nivåer, det første ved å integrere ny teknologi i virksomheten, og det andre ved å skape et samarbeidsmiljø. ”

Vincent Dessale

Chief Operating Officer i Nexans

Denne tilnærmingen kobler sammen produksjonsverktøy ved hjelp av IoT- og KI-ressurser, samtidig som de tillater ansatte å ta tilbake kontrollen gjennom dashbord, indikatorer for beslutningsstøtte og kvalitets- og sikkerhetsovervåking. Den støtter også arbeidet med å kutte responstid og tid til marked. 

Husk å aktivere norske undertekster for videoen i innstillingene

Grunnene til en revolusjon: hva som faktisk endres i feltet

For det første vil vi se endringer i måten vi jobber på hver dag. Fordi transformasjonen ikke bare handler om teknologi, selv om tilkoblede maskiner (KI-drevne roboter) blir stadig vanligere i fabrikker, sammen med selvkjørende gaffeltrucker som beveger seg i gangene til logistikksentrene både om dagen og natten. De mest spektakulære endringene angår imidlertid menneskelige arbeidere, med verksteder fulle av skjermer, nettbrett og tilkoblede briller.

Dette er et følsomt tema, siden transformasjonens suksess vil avhenge av hvor godt folk er i stand til å jobbe ved sammen med maskiner. Dette er nettopp målet med Industry 5.0, som det noen ganger kalles. Målet er å utvide og styrke den digitale transformasjonen ved å støtte bedre samarbeid mellom mennesker og maskiner, samtidig som man sikrer at kreativitet og trivsel ikke blir oversett. 

Dette aspektet er tatt i betraktning fra starten av i Nexans-prosjektet:

  • Sanntidsdashbord overvåker den jevne driften av produksjonslinjene, for øyeblikket i hvert anlegg og snart over hele konsernets globale industrielle base. Tilsyn med data i sanntid øker industriell ytelse og kvalitetskontroll, samtidig som det reduserer forbruket av energi og råvarer, og det reduserer energikostnadene med 15 %.
Tobias Karlsson
“ Nå kan vi fange opp mange feil før de oppstår. Det er litt som å kunne se inn i fremtiden med all den dataen som er samlet inn. ”
Tobias Karlsson
Operatør for prediktivt vedlikehold (Grimsås, Sverige)
  • Et sosialt bedriftsnettverk gir operatører tilgang til videomoduler og opplæringsprogrammer, samt et chatteforum. Forumet er uvurderlig for å diskutere beste praksis og finne løsninger raskt, siden brukere kan legge inn spørsmål direkte til nettsamfunnet. Det er også en måte å holde styr på tidligere handlinger, som igjen bidrar til deling av informasjon mellom operatører, ansatte og ledelse samt jevn drift i den daglige driften, samtidig som det hjelper arbeidere til å bli mer selvhjulpne.
Mylène Iller
“ Når vi kommer tilbake fra ferie, for eksempel, er det eneste vi trenger å gjøre å se på nyhetsstrømmen for å finne ut hva som har skjedd mens vi har vært borte, på linjen vår og på nettstedet generelt. ”
Mylène Iller
Produksjonsoperatør (Autun, Frankrike)
  • Tilkoblede beskyttelsesbriller brukes til å redusere stress på arbeidsplassen, etablere en direkte linje mellom eksperter og operatører til enhver tid, og for å håndtere sensitive produksjonsfaser eller presserende produksjonsproblemer gjennom bruk av AR (utvidet virkelighet).              

På dette sentrale stadiet i prosessen er målet at digitalisering skal frigjøre operatører fra repeterende arbeid, slik at de kan fokusere på oppgaver med høyere merverdi. Den digitale transformasjonen vil også spille en rolle i å øke virksomhetens tiltrekning for den yngre, digitalt innfødte generasjonen, samtidig som den skaper muligheter for oss til å berike jobbprofiler, redusere tiden brukt på maskiner og forbedre ferdighetene gjennom passende opplæringsprogrammer.

 For å utnytte sin fulle kraft, må denne nye tilnærmingen til å administrere produksjonsbasen integreres med selskapets strategiske mål. Ved å ta denne prosessen så langt som mulig, sørger Nexans for at deres industri 4.0-plan er i samsvar med E3-ledelsesmodellen, og underbygger transformasjonen av konsernet ved å støtte målene om økonomisk ytelse, miljømessige dyder og ansattes engasjement.

Generell introduksjon til programmet

Lionel Fomperie, Nexans Group Industrial Strategy Director, og Thomas Wagner, Nexans IS Performance Director, gir en generell programoversikt og forklarer hvordan Operations jobber sammen med IT/OT for å skape IT/OT- og cybersikkerhetsplattformer.

Husk å aktivere norske undertekster for videoen i innstillingene

Fokus på 3 bruksområder

Lionel Fomperie, Group Industrial Strategy Director, Chao Li, Digital Development Engineer, og Olivier Ameline, Nexans Excellence Way Director, tar oss gjennom tre brukstilfeller: Unified Operation Cockpit (UOC), MES Performance (Manufacturing Execution System) og SQDCE Digital Board: S for Safety, Q for Quality, D for Delay, C for Cost og E for Environment.

Fokus på 3 bruksområder

Lionel Fomperie, Group Industrial Strategy Director, Chao Li, Digital Development Engineer, og Olivier Ameline, Nexans Excellence Way Director, tar oss gjennom tre brukstilfeller: Unified Operation Cockpit (UOC), MES Performance (Manufacturing Execution System) og SQDCE Digital Board: S for Safety, Q for Quality, D for Delay, C for Cost og E for Environment.

Husk å aktivere norske undertekster for videoen i innstillingene

Operatørens mobilitet

Det digitale transformasjonsprogrammet støtter operatørene våre og gjør livet deres enklere ved å gi dem tilgang til alle nødvendige dokumenter og støtte ekstern produksjon.

Sammen med Chao Li, digital utviklingsingeniør, og Mylène Iller, produksjonsoperatør i Autun (Frankrike), kan du se hvordan operatørenes hverdag blir enklere.

Husk å aktivere norske undertekster for videoen i innstillingene

Prediktivt vedlikehold

Sammen med Chao Li, digital utviklingsingeniør, og Tobias Karlsson, operatør for prediktivt vedlikehold i Grimsås, kan du se hvordan prediktivt vedlikehold er innført i vår svenske fabrikk. Målet er å overvåke de viktigste produksjonsindikatorene, som temperatur, trykk og trekkraft, for å oppdage utviklingen i disse parametrene.

Prediktivt vedlikehold

Sammen med Chao Li, digital utviklingsingeniør, og Tobias Karlsson, operatør for prediktivt vedlikehold i Grimsås, kan du se hvordan prediktivt vedlikehold er innført i vår svenske fabrikk. Målet er å overvåke de viktigste produksjonsindikatorene, som temperatur, trykk og trekkraft, for å oppdage utviklingen i disse parametrene.

Husk å aktivere norske undertekster for videoen i innstillingene

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk