Engasjement

Nexans Nordics Distribution & Usage (D&U)

Vår viktigste ressurs er våre ansatte. Det er menneskene i Nexans som skaper kunderelasjoner, driver virksomheten, utviklingen og produksjonen, og som gjennom sin væremåte og sine handlinger viser hvem vi er.

Vi jobber aktivt for å gjøre hverdagen til våre ansatte trygg og stimulerende, samtidig som vi bidrar til et bedre samfunn både i vårt nærområde og globalt.

Innhold:

 

Menneskerettigheter

Naturlig nok er det viktig for oss å sørge for at menneskerettighetene fortsatt opprettholdes på tross av våre operasjoner. Både lokalt i Norge, og på verdensbasis. 

Dersom du vil lese hvordan vi forholder oss til Åpenhetsloven kan du lese mer om det i vår Aktsomhetsvurdering Åpenhetsloven

Inkludering og mangfold

På fabrikken i Langhus (Distribution & Usage / D&U) har vi ansatte fra 24 ulike land, og en forutsetning for å lykkes er at vi alle tar vårt ansvar og skaper en arbeidsplass der alle har en plass og føler seg velkommen og respektert. Uansett hvor du kommer fra, hva du tror på, hvem du er eller hvordan du definerer deg selv. 

Derfor har vi: 

 • Startet WiN (We in Nexans) som er vår globale medarbeiderorganisasjon. I WiN er det medarbeiderne selv som driver frem de lokale sakene de ønsker å fokusere på, og de tar initiativ til flere prosjekter i løpet av året.
   
 • En mangfold- og inkluderingspolicy i linje med våre CSR-forpliktelser. Vi har også en satsning på likestilling basert på tre akser: kvinner i ledelsen, kvinner i toppledelsen og kvinner i konsernledelsen.
   
 • Sosiale aktiviterer: Gjennom året får ansatte muligheter til å delta på ulike sosiale aktiviterer, slik som Holmekollenløpet som del av et Nexans-team, søppelplukking, Et årlig kick-off for opplæring og sosial samling, m.m.

Opplæring

Vi ønsker å være en bedrift der våre ansatte trives og ønsker å jobbe lenge. Derfor har vi sterkt fokus på intern mobilitet og opplæring av de ansatte slik at de skal vokse både personlig og faglig. 

Derfor tilbys det blant annet:

- Lederkurs
- Sikkerhetskurs
- Kurs innen bærekraft, antikorrupsjon, og datasikkerhet.

 

Lokalt / sosialt engasjement

Vi ønsker å skape lokal/sosial bærekraft og gode relasjoner ved å blant annet være nærværende i lokalmiljøet. Derfor gjør vi blant annet: 

- Gir opplæring til elektrikere: Vi holder blant annet kurs for elektrikere og på videregående skoler, blant annet innen temaer som varmekabelberegninger.
 

Nexans Foundation:

I tillegg til våre lokale tilstedeværelse og tiltak, var Nexans globalt den første i kabelindustrien til å lage etablere en stiftelse dedikert til å tjene allmennhetens interesser. Stiftelsen har som mål å:

 • Støtte tiltak som fremmer tilgang til energi for underpriviligerte befolkningsgrupper over hele verden
 • Støtte utdanning og opplæring av befolkningen innen tekniske, energi- og miljømessige områder.
 • Støtte miljøstudier (klima, nøkternhet, beskyttelse av ressurser og biologisk mangfold) knyttet til elektrifisering.

Du kan lese mer om Nexans-stiftelsen på Nexans dedikerte nettside.

Sikkerhet og arbeidsmiljø

Våre medarbeidere skal gå hjem i samme tilstand som da de kom på jobb. Vi har en nullvisjon når det gjelder alvorlige skader og jobber derfor hardt for å forebygge og unngå risiko for enhver pris, både gjennom ulike tiltak og opplæring innen sikkerhet. I tillegg er det viktig for oss at de ansatte har det bra når de kommer på jobb.

Derfor har vi innført tiltak slik som: 

 • Winningtemp: Hver uke svarer de ansatte anonymt på spørsmål om hvordan de har det og deres arbeidsmiljøet. Slik får ledelsen raskt indikasjon på om noe forandres ved hjelp av AI, slik at de kan vi agere for å skape et så godt arbeidsmiljø som mulig.
   
 • Safety Day: Hvert år arrangerer vi en årlig "Safety Day" hvor produksjonen stanser og de ansatte får opplæring i spesifike temaer innen sikkerhet. Alle ansatte får da opplæring og delta på praktiske øvelser innen for eksempel hjerte- og lungeredning, brannsikkerhet og -bekjempelse. 

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk