Miljø

Nexans Nordics Distribution & Usage (D&U)

Ansvarlig elektrifisering er en av forutsetningene for å nå FNs globale mål. Mange av våre kunder og sluttbrukere har på lik linje med Nexans, satt mål om å nå NettoNull innen 2050. Derfor er reduksjon i CO₂-utslipp langs hele verdikjeden og innen alle Scopes høyt prioritert i Nexans.

Økt gjenbruk og bruk av gjenvunnede materialer er helt nødvendig for å nå våre klimamål, men også for å spare på jordens ressurser.

Samtidig vokser fokuset på naturvern og biomangfold og dette er et område vi vil fokusere mer på fremover.

Vi er overbevist om at dokumentasjon og åpenhet gagner oss alle i lengden og er en forutsetning for å drive utviklingen fremover og i riktig retning.

 

Innhold:

Reduserte CO₂-utslipp

Vi jobber systematisk og målrettet med å redusere CO₂ i alle faser i verdikjeden.

*Vårt globale mål er å nå NettoNull i 2050 i linje med Science Based Targets Initiative - det inkluderer Scope 1-3 også inkludert brukerfasen.

I Norden D&U har vi som ambisjon å kutte 50% av alle Scope 1, 2 og 3 (ekskludert brukerfasen) utslipp innen 2030.

Allerede i 2026 forventer vi at våre Distribution & Usage (D&U)-fabrikker i norden (Scope 1 & 2) har fjernet alle lokale utslippskilder.

--> Les mer om akkurat hva Nexans Norway D&U gjør, og skal gjøre for å redusere våre CO₂-utslipp her

- 100% CO₂

I 2050, Nexans globalt Scope 1,2 & 3 vs. 2019 ihht SBTi

- 50% CO₂

I 2030, i Nexans Usage & Distribution Nordics, Scope 1, 2 & 3 ekskl. brukerfasen vs. 2019

0 kg CO₂

i 2026, i Langhus Scope 1 & 2

Ressurssmart produksjon og utvikling

Ressurssmart produksjon og utvikling

Den 12. april var Norges overforbruksdag eller "Overshoot day" for 2023 - dagen hvert år da verden begynner å låne fra fremtidige generasjoners ressurser. Denne dagen kommer stadig tidligere, og Norge er blant de landene i verden hvor denne dagen kommer tidligst. 

Hvis alle skulle brukt like mange ressurser som vi gjør i Norge, hadde vi trengt 3,6 kloder. Vi har altså, både globalt og lokalt, et enormt problem med overforbruk og er nødt til å redusere mengden ressurser vi bruker.

I Nexans Norway D&U bruker vi våre fem R-er for å øke bevisstheten vår og bidra til en sirkulær økonomi og sunnere ressursforvaltning:

REFUSE - NEKTE
REDUSERE
RESIRKULERE & RESIRKULERT INNEHOLD
REUSE -
GJENBRUK
RENEW - FORNYE

--> Les mer om sirkulær økonomi eller bevisste produktvalg her

Naturvern

Naturvern

I verden og Europa har naturvern og biologisk mangfold vært på agendaen over en lengre tid. Ikke minst relatert til klimaendringene. Med nye CSRD-krav fra EU vil bedrifter måtte identifisere hvor i verdikjeden det er størst risiko for negativ påvirking av biomangfold. I Nexans er vi godt igang med dette arbeidet på globalt nivå.
 

Kobber

Innen elektrifisering står kobber frem som en av de største utfordringene når det gjelder biomangfold, fordi det bruker både mye energi, vann og areal. Takket være en felles eier, har Nexans en unik posisjon når det gjelder både kobberverdikjeden og naturvern.

--> Her kan du lese mer om CopperMark som er et eksempel på tiltak for å jobbe mot økt bevissthet innen kobberproduksjon.

Men bruk av gjenvunnet kobber er kanskje det viktigste tiltaket, både ut ifra et naturvern-, ressurs-, og CO₂-synspunkt. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med sirkularitet. 

 

Arealbruk

I januar 2024 publiserte NRK en artikkelserie som viser 44 000 inngrep i norsk natur over 5 år. Det betyr at dette også er et viktig tema for Norge.

I alle våre tre nordiske D&U-fabrikker jobber vi for å øke kapasiteten. Det er viktig for å kunne akselerere elektrifiseringen i samfunnet vårt. Dette gjør vi innenfor eksisterende fabrikkområder, med andre ord: uten å øke arealbruken vår.​

Vi (Nexans Norway D&U) ønsker gjerne å jobbe nærmere med energiselskaper og utbyggere for å sammen se på hvordan vi kan bidra til mindre arealbruk og inngrep i norsk natur. Ta gjerne kontakt hvis dere jobber med dette.

--> Les mer om Nexans Norway D&Us smarte kabelløsninger, som er et eksempel på hvordan smarte løsninger kan spare på både areal, flytt av fyllmasse, antall transporter, tromler og kjøretøy.
 

Vannforbruk

På Nexans Langhus går alt prosessvann i et lukket system. Dermed bruker vi svært lite vann.​


Farlige substanser

Vi jobber, sammen med våre leverandører, proaktivt med å gjøre oss uavhengige av substanser som kan ha negative effekter for økosystemer eller helse, og følger til en hver tid gjeldende retningslinjer fra REACH og RoHS.

Vi etterstreber at så mange produkter som mulig skal kunne listes i Svanens husproduktportal. Vi jobber derfor for å ha halogenfrie alternativer til PVC-kabler, samt å finne erstatninger for FEP-isolasjon og halogenerte flammehemmere.

Dokumentasjon og sertifikater

Dokumentasjon og sporbarhet blir viktigere i en verden med mer usikkerhet og krav om CSR-rapportering. Vi forholder oss så langt det er mulig til etablerte standarder og sertifikater.
 

På Nexans Langhus (D&U) har vi følgende sertifikater:

  • ISO 9001 - Sikkerhet
  • ISO 45001 - Kvalitet
  • ISO 50001 - Energiledelse
  • ISO 14001 - Miljø

Når det gjelder materialer har vi en proaktiv tilnærming, og nøye oppfølging av REACh, RoHS og konfliktmineraler.

Vi har per 1.1.2024 miljødeklarasjoner eller Environmental Product Declarations (EPD) for > 80% av salget i Norge (Nexans Norway D&U). Disse følger EN 18045-standarden og er verifiserte og publiserte under PEP Eco Passport-databasen. Dere kan finne dem under våre produkter og i EFO-databasen.  Her kan du lese mer om EPD-er og PEP.

Data er til for å brukes og derfor jobber vi tett sammen med EFO om å gjøre miljø- og produktdata tilgjengelig i EFO-databasen via API eller lignende.

Skulle du ikke finne det du leter etter:
Ta kontakt!

 

NB: Vi i Nexans erkjenner at temaer som bærekraft og miljøvern kan være komplekst - og det utvikler seg stadig. Vi kan heller ikke påberope oss å ha all kunnskap. Men vi jobber for å være oppdaterte, unngå grønnvasking, forbedre oss kontinuerlig, og forsøker å gjøre de riktige tingene basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig i dag.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk