Bærekraft i Nexans

Vi har mange grunner til å jobbe med bærekraft.
Og enda flere grunner til å skynde oss.

Innhold:

Klimaendringene er allerede her og konsekvensene blir tydeligere, flere og alvorligere for hver dag som går. Både for mennesker, natur og dyr.

En rask elektrifisering er kanskje det viktigste tiltaket samfunnet kan gjøre for å bremse utviklingen og nå de klimamål som EU og Norge har forpliktet seg til. 

Elektrifisering med E3

Vårt oppdrag, å elektrifisere fremtiden, føles derfor ekstremt viktig. Det er likevel helt avgjørende at elektrifiseringen kan gjøres på en ansvarsfull måte, og det med tanke på alle de tre bærekraftsaspektene: sosialt, økonomisk og økologisk.

Disse tre områdene har vi valgt å kalle "E3" (Engagement, Environment og Economics) og utgjør selve stammen i foretningsplanen vår. 

Du kan se mer om hva Nexans Norge Distribution & Usage (D&U) gjør innen hvert felt lenger ned på siden, eller ved å følge snarveiene. 


Prioriterte områder:

  • Menneskene er den viktigste ressursen vår. Derfor er sikkerhet alltid vår førsteprioritet. 
     
  • Å bremse klimaforandringene er kanskje den viktigste oppgaven vi alle har: derfor har CO2-reduksjon en særledes høy prioritet. Her kan du lese mer om Nexans' CO₂-reduksjon globalt og reduksjonen lokalt på Langhus.

Hva vi gjør lokalt (D&U):

Stor spiller = Stor innvirkning = Stort ansvar

Nexans er et stort, globalt firma. I vårt økosystem av ansatte, kunder, leverandører og land som vi opererer i har vi en betydelig påvirkning og kraft. 

Men med stor makt følger også et stort ansvar - et ansvar vi er klare til å ta. Både globalt og lokalt. 

Ansvar gjenspeiles i målene og initiativene vi forplikter oss til, samt det vi faktisk gjør.

Hva vi gjør lokalt (D&U):

Vi har et globalt mål om å nå Netto Null i 2050 (Scope 1, 2 & 3) i henhold til Science Based Targets Initiative. Økt sirkularitet er en nødvendighet for å nå NettoNull. 

Vi har også flere kortsiktige og lokale mål på disse områdene. Her kan du lese mer om hvilke mål vi har under D&U Nordics.

Vi er naturligvis forpliktet til UN Compact og har prosesser, systemer, opplæring og Whistleblowing-funksjoner (varsling) som skal sikre menneskelige rettigheter, antikorrupsjon og miljøansvar langs hele verdikjeden.

Her kan du lese mer om hvordan vi forholder oss til Åpenhetsloven gjennom vår aktsomhetsvurdering.

 

Toppkarakterer i globalt CSR-arbeid

Uavhengig gransking av vårt bærekraftsarbeid er viktig for å gi troverdighet og for å sikre høy prestasjon og kontinuerlig forbedring

Vi er stolte av å ha toppkarakterer i CSR i forskjellige tredjepartsvurderinger i 3 år på rad. Som for eksempel EcoVadis Platinum. 

Mer info om dette kommer.

Troverdig kommunikasjon

Grønnvasking er viktig å unngå siden det kan føre til at brukere villedes eller mister motivasjon til å bidra positivt.​

Transparens, fakta, konkrete eksempler og dokumentasjon, som gjerne er verifisert av en tredjepart er derfor alltid målet vårt.​

Samtidig står vi ydmyke ovenfor det faktum at bærekraftsfeltet stadig utvikles. Det som oppfattes som en sannhet i dag vil kanskje ikke være det i morgen. Sammen lærer vi oss mest og raskest.  ​

Stiller du deg spørrende til noe vi uttrykt eller skrevet? Utfordre oss – det blir vi alle bedre av.

 

Her kan du lese mer om hva Nexans Norway D&U gjør innen de E3-områdene:

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk