Bevisste produktvalg

Nexans Nordics Distribution & Usage (D&U)

Ved å produsere og velge mer bevisste produkter og løsninger kan vi i samarbeid bidra til elektrifiseringsprosjekter med mindre inngrep og utslipp.
 

Innhold:

 

Hvorfor velge Nexans?

Vi har 3 fabrikker i Norge. Langhus er den fabrikken som produserer kabler for installasjons- og distribusjonsmarkedet.

I Norge har vi en god energimiks og god tilgang på lavkarbonmaterialer. Og med fabrikk og produksjon i Norge og norden gir det kortere transporter som er eklere å skifte til utslippsfrie alternativer. Det er et godt utgangspunkt for de kundene som har ambisiøse klimamål.

I dag produseres > 80% av Nexans kabler for norden (Distribution & Usage) i norden. Målet er å øke dette til >95% senest 2025.

Den lokale tilstedeværelsen er en form for garanti for at gunnleggende rettigheter blir ivaretatt: slik som retten til å organisere seg faglig, rettferdige arbeidsvilkår og medbestemmelsesrett. (Skulle du tross alt være i tvil eller ha spørsmål om noe, er du hjertlig velkommen til å besøke oss!)

Tilstedeværelsen og nærværet vårt gjør også partnerskap rundt gjenvinning og gjenbruk mulig, slik som Tromløp hvor vi ikke bare tar tromler i retur til fabrikken på Langhus for gjenbruk, men også kabelrester.

Til slutt, vi bryr oss om vårt hjemmemarked og utvikler produkter som holder lenge - også under tidvis røffe nordiske forhold. Får du problemer så rydder vi opp.

Vi er overbevist om at nærprodusert har fordeler som er verdt å verne.
 

Eksempler på produkter og løsninger som kan bidra til dine bærekraftsmål

PEP & EPD

EPD-er (Environmental Product Declaration) og PEP-er (Product Environmental Profile) er miljødeklarasjoner som formidler miljøpåvirkningen av et produkt basert på en livssyklusanalyse (LCA) for hele produktets levetid.

Slik dokumentasjon blir stadig mer etterspurt av våre kunder og bransjen generelt, og å kunne tilby kundene våre denne dokumentasjonen (Nexans har valgt å bruke PEP-er) er en viktig prioritering for oss. Derfor er vi stolte over å ha nådd en dekningsgrad på over 80% av salget i Norge (D&U).

Du kan lese mer om PEP og EPD her.
 

NB: Vi i Nexans erkjenner at temaer som bærekraft og miljøvern kan være komplekst - og det utvikler seg stadig. Vi kan heller ikke påberope oss å ha all kunnskap. Men vi jobber for å være oppdaterte, unngå grønnvasking, forbedre oss kontinuerlig, og forsøker å gjøre de riktige tingene basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig i dag.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk