Nexans og EFO gjør tilgangen til klimadata enklere

6. mar. 2024

Nexans har, i samarbeid med Elektroforeningen (EFO), nylig tatt et viktig skritt for å gjøre klimadata tilgjengelig digitalt i EFO-databasen og produktdatamaler (PDT). Nå er det enklere å finne CO2-utslippstall på artikkelnivå digitalt nedlastbart i EFO databasen på mange av Nexans artikler.

- Vi synes det er viktig at detaljerte klimadata er tilgjengelig digitalt for å fremme miljøtransparens og påskynde bruk av dataene. Vi håper dette initiativet vil forenkle hverdagen for hele verdikjeden og bidra til mer klimasmarte valg, forteller Hanna Wird, markedssjef hos Nexans i Norden.

Dataene kan enkelt hentes ut eller lastes ned fra EFO via API eller lignende. De er tredjepartsverifiserte og fra publiserte miljødeklarasjoner (EPD/PEP). Dataene er tilgjengelige på produktnivå og for de ulike fasene (A1-A3, A5, A5), og er spesifisert i henhold til den etablerte standarden ISO 22057 (digital kommunikasjon av miljøprestasjoner).

 

EPD eller PEP - hva er forskjellen?

EPD (Environmental Product Declaration) og PEP (Product Environmental Profile) har samme funksjon, følger de samme etablerte standarder, og er likestilte i den forstand at de begge formidler produkters miljøpåvirkning basert på livssyklusanalyser.

EPD omfatter et bredt spekter av produkter (som f.eks. sement, isolering, asfalt osv.), mens PEP  fokuserer mer spesifikt på elektriske og elektroniske produkter. Nexans har derfor valgt å bruke PEP istedenfor EPD.

LES MER: Lær mer om PEP/EPD og hvordan det kan brukes
 

Alle Nexans’ miljødeklarasjoner er tredjepartsverifiserte, samt godkjente og publiserte av PEP-EcoPassport. Lenker til PDF-dokumentene finnes både i EFO-databasen, på Nexans’ hjemmeside og publisert i PEP-ECO-Passport Portalen.

 

80% dekning

Med over 80% av salget i Norge nå dekket av miljødeklarasjoner, understreker Nexans sin posisjon som en bevisst produsent som legger stor vekt på klimapåvirkningen av sine produkter.

“ Det er en kompleks og tidkrevende prosess å ta frem miljødeklarasjoner, og vi er derfor stolte over å ha nådd en så høy dekningsgrad ”

Hanna Wird

Markedssjef, Nexans Nordics D&U

- Dermed ønsker vi selvfølgelig at så mange kunder som mulig bruker disse dataene og tar bevisste valg, legger hun til.

Noen produkter er mer kompliserte enn andre, f.eks. våre smarte kabelløsninger som består av mange ulike elementer. Disse finnes ennå ikke i EFO-basen, men kan ofte tas frem på forespørsel.

- Vi må ta inn over oss at vi er i en tidlig fase, fortsetter Wird. Utviklingen når det gjelder både datatilgang og materialvalg går i et ekstremt raskt tempo, samtidig som miljødeklarasjonene kan være gyldige i opptil fem år. Derfor bør dataene fortsatt brukes med godt skjønn. Vi lærer kontinuerlig: det som er en sannhet i dag, er ikke nødvendigvis det i morgen. Det faktum står vi ydmyke overfor, legger Wird til.

 

EFO glad for det gode samarbeidet

EFO har et godt samarbeid med sine medlemmer, og er stolt over å endelig kunne publisere de første produktdatamalene for kabel.

“ Det er inspirerende å se hvordan flere av våre medlemmer engasjerer seg i utviklingen av produktdatamaler. Dette kommer ikke bare EFO, men hele bransjen til gode ”

Phillip Tran

Teknologidirektør i EFO

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk