Samfunnsansvar

Langhus er den andre Nexans-fabrikken i verden med ISO 50001-sertifisering

16. jan. 2023
Torbjørn Blomsnes og Terje Pedersen viser frem beviset på Nexans Langhus nye ISO 50001-sertifisering

I 2022 ble Nexans Langhus den andre Nexansfabrikken i verden med en ISO 50001-sertifisering. Sertifiseringen er et viktig steg mot Nexans mål om å bidra til karbonnøytralitet innen 2030* (2026 lokalt på Langhus).

– Da jeg hørte at vi skulle bidra til karbonnøytralitet innen 2030 innså jeg at vi måtte se på vårt eget energiforbruk her på fabrikken. Jeg spurte meg selv om vi kunne vi forbedre oss, og om vi kunne bruke mindre strøm, forteller Terje Pedersen, KHMS-ansvarlig på Nexans Langhus.

Det var altså han som tok det viktige initiativet og dro i gang arbeidet med å gjøre Nexans Langhus 50001-sertifisert. Et team som består av Teknisk sjef Geir Ivar Holberg og vedlikeholdssjef Anders Olsen i tillegg til Pedersen, er de som står bak arbeidet med godkjenningen og videre oppfølging. Men arbeidet slutter ikke med sertifikatet. Nå er det nye mål som skal settes og følges opp framover for å beholde sertifikatet.

ISO 50001-sertifiseringen dreier seg om energistyring og energiledelse. For å sertifiseres må Nexans få oversikt og ta kontroll over energiforbruket i fabrikken. Her handler det om å behandle energiforbruket på samme måte som et budsjett, og å jobbe med å redusere forbruket.

– Målet er å til slutt vite akkurat hvor mye energi vi bruker per meter kabel som vi produserer, forteller Pedersen.

 

Gir lavere klimafotavtrykk

Å redusere strømforbruket fra fabrikken er bra for både planeten og økonomien på Langhus. Stadig flere kunder, partnere og sluttbrukere blir opptatt av at leverandører og produsenter er påpasselige med eget klimafotavtrykk.

– Allerede ser vi at flere kunder etterspør når vi - og andre produsenter - planlegger å bli sertifiserte, forteller Pedersen.

Enda viktigere er det at fokuset på å redusere strømforbruket fra fabrikken i lengden også bidrar til å redusere klimaavtrykket.

Dermed reduseres også klimaavtrykket fra produktene våre.

 

Alle må bidra

Dette er ikke første gangen Nexans har jobbet med strømreduserende prosjekter. Tidligere ble strømforbruket redusert med 20%. Nå er målet en videre reduksjon på 5% per år.

Imidlertidig, for å redusere strømforbruket er det viktig at hele bedriften samarbeider.

– Alle må bidra på sin måte. De ansatte kan bidra mye med å skru av lys når de går hjem fra fabrikken og kontoret, og slå av maskinene når de er ferdig, eller de ikke brukes på en stund. Gjennom slike enkle tiltak kan vi unngå å kaste bort energi, forteller Pedersen.

– Strømforbruk er dessuten noe vi skal ha i bakhodet når vi utvikler nye produkter. Vi må tørre å utfordre oss selv ved å stille kritiske spørsmål. Hvor mye ressurser kreves det for å lage denne kabelen? Kan vi bruke andre materialer som er mer energieffektive under produksjonen av råstoffer? Fortsetter Pedersen

Blant andre konkrete tiltak som har blitt igangsatt er det satt større fokus på blant annet redusert energiforbruk fra maskinene i fabrikken som følge av feil slik som luftlekkasjer. I tillegg byttes alle lyspærer, både i produksjonen og resten av fabrikken, ut med LED.

 

En av flere ISO-sertifiseringer hos Nexans Langhus

ISO-sertifiseringer er standarder satt av den Internasjonale Standardiseringsorganisasjonen innen en rekke områder. Faktisk fantes det i 2021 så mange som 24 000 ISO-standarder, som omhandler alt fra arbeidsmiljø til hvordan man skal skrive datoer på korrekt måte.

På Nexans Langhus har vi tidligere blitt sertifisert med ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001 som dekker kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Og nå kommer altså også ISO 50001 (energistyring) som blir et viktig tilskudd for Nexans i arbeidet mot en trygg og bærekraftig produksjon.

– Sertifiseringene revideres hvert år. Det gir ett press på oss selv om å stadig bli bedre og mer effektive. Vi skal kunne granskes av hvem som helst og hvor som helst og kunne si at det vi oppnår er reelt. Og det har vi klart hittil, avslutter Pedersen.
 

*Scope 1 og 2, samt deler av Scope 3 (frakt, ansattes pendling, forretningsreiser og avfall), validert av The Science Based Target Initiatives.

 

 

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk