Rørledninger og tanker

Vannrør og –tanker som fryser kan sprenge, og forårsake svært omfattende og kostbare skader.

Vannrør og vanntanker som fryser kan sprenge. Dette kan forårsake svært omfattende og kostbare skader. Husk at vannrør som har omgivelsestemperatur lavere enn 0°C på ett eller annet tidspunkt vil fryse uansett hvor godt det er isolert. Avløpsrør kan også fryse, med de ubehageligheter det kan medføre.

Den eneste måten å forhindre at vann fryser er å tilføre energi i form av varme. Varmekabler installert utenpå eller inni rør og tanker er en meget rimelig og sikker måte å gjøre dette på. I avløpsrør som bare leder rent vann/smeltevann kan varmekabel monteres både innvendig og utvendig. På kloakkrør skal varmekabelen kun monteres utvendig.

Termostatstyring
Uansett valg av kabeltype anbefales det bruk av termostat-styring. Velg en termostat med ekstern føler som vil sikre lavt strømforbruk og jevn temperatur. I tillegg kan det, som en ekstra sikring, ofte lønne seg å montere en føler i direkte kontakt med varmekabelen for å hindre overoppheting. Det betinger at styringssystemet har en temperaturbegrensningsfunksjon.

Beregning av nødvendig effekt
Beregning av effektbehov for røroppvarming er komplisert og bør utføres av kvalifisert personell, for eksempel en elektriker, uavhengig av om røret er i luft eller i bakken, isolert eller uisolert.

Produkter egnet for frostsikring av rørledninger og tanker

TXLP METERVARE
Metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) gir den mest økonomiske installasjonen av frostsikringsanlegg for rør og tanker. Spesielt ved lange lengder vil denne type kabel lønne seg. Ved ekstra lange lengder er også metervare det eneste alternativet, da varmekabelelementer ikke blir lange nok, og selvbegrensende varmekabler ikke kan brukes pga. lengdebegrensinger mhp. strømtilførsel (strøm kurs) og/eller startstrømmer. Det vil alltid legges kabelstrenger tur-retur (én eller flere ganger) langs et rør, noe som betyr at ”enden” på kabelen må komme tilbake til startpunktet for installasjonen. Dette krever en beregning og planlegging som bør utføres av en person med erfaring med slike anlegg.

TQXP/TXLP VARMEKABELELEMENTER
Ved bruk av varmekabelelementer er installasjonen enklere, men man er samtidig avgrenset av metereffekten som elementene avgir. Metereffekt for rørinstallasjonen kan reguleres ved å legge sløyfer tur-retur (flere ganger), eller ved å legge kabelen i spiral rundt det aktuelle røret.

DEFROST PIPE
Dette er en serie av selvbegrensende varmekabler spesielt egnet for frostsikring av rør og tanker. Den kan lengdetilpasses på stedet innenfor de lengdebegrensninger som er angitt av Nexans. Eksakte lengder kan tilpasses og monteres uten kompliserte beregninger. Merk likevel at dimensjonering av strømtilførsel krever en viss planlegging som bør utføres av kvalifisert personell.

DEFROST WATER
En selvbegrensende varmekabel speiselt egnet for innvendig montasje i drikkevannsrør. Materialet i kabelens ytre kappe er vanntett og tilfredsstiller krav satt av helsemyndighetene for denne typen bruk. Det vil si at den ikke avgir skadelige stoffer eller lukt og smak i drikkevannet. I tillegg har kabelen sirkulært tverrsnitt, som er optimalt for å hindre lekkasjer i innføringsniplene. DEROST WATER kan installeres innvendig i vannrør opp til 60 meter.

DEFROST FLEX
En serieresistiv varmekabel for frostsikring av vannrør lengre enn 60 meter (opp til 295 m). Den er tiltenkt montert innvendig i røret og har en drikkevannsgodkjent ytterkappe i PE plast, som ikke avgir lukt, smak eller giftige stoffer.
 

Eller se en oversikt over alle varmekabelproduktene våre.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk