Prosjektering og beregninger

God planlegging er viktig for at et varmegulv skal gi best mulig komfort, lang levetid og samtidig være energi­effektivt.

Følgende forhold er viktige for at varme­kabelanlegget skal ha de ønskede egenskapene: 

Effektbehov

Først må det fastsettes hvilken flateeffekt som er nødvendig. Dette kan gjøres ved varmetapsberegninger, eller ved å bruke anbefalte verdier (erfaringsbaserte verdier), som er den vanligste metoden. Varmetapsberegninger kan være svært komplekse, og bør utføres av spesielt kvalifisert personell. I de aller fleste tilfeller er an­befalte verdier tilstrekkelig.

Effektbehovet blir normalt beregnet i forhold til rommets bruttoareal. I rom med hindre, som f.eks. fastmontert in­ventar, toalett, badekar o.l., skal det for dette avsettes såkalte varmefrie områder. Det kan derfor i enkelte tilfeller være nødvendig å øke flateeffekten i resten av rommet (nettoarealet) for å kompensere for dette.

Kabelvalget skal tas på bakgrunn av type varmekabelanlegg, gulvkonstruksjonen, effektbehov etc.

Senteravstand (c-c)

Dersom varmekabelen blir montert med korrekt senter­avstand, vil den dekke hele det planlagte arealet. Senter­avstanden kan enkelt finnes ved å dele nettoarealet på kabellengden og gange med 100. Resultatet blir da uttrykt i cm.

c-c (cm) = nettoareal (m²) x 100 / Kabellengden (m)

Relaterte dokument
pdf - 78.4 kB

Garantiskjema varmekabler

Last ned
NexCalc beregningsprogram

NexCalc er et nyttig hjelpemiddel for prosjektering av varmekabelanlegg. Med NexCalc kan man beregne alle typer varmegulv, samt frostsikring, snøsmelte­anlegg m.m.

Programmet utfører selve beregnings­jobben, og utformer en rapport som kan skrives ut og brukes som en del av den dokumentasjonen som skal utarbeides i forbindelse med alle varmekabelanlegg. Videre får man en direkte link til produktbladet for den aktuelle varmekabelen. 

Noen høydepunkter fra NexCalc:

  • lagring av prosjekter
    (*.ncp format)
  • beregning kan utføres for varmekabelmatter
  • oversiktlig og brukervennlig grensesnitt
  • programmet krever ikke nett-tilknytning
  • to versjoner tilgjengelig: lokal installasjon og web versjon
Installer programmet
Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk