Jordoppvarming

Varmekabler fra Nexans er installert i både drivhus og fotballarenaer rundt om i Norge.

Klimaet i Norge er forholdsvis kald store deler av året. Dette gir begrensninger i forhold til bruk av idrettsbaner og jordbruksarealer som drivhus, formeringsbed og lignende. Ved å installere varmekabler i jorden kan man forlenge sesongen betraktelig.

Montering
Plassering av varmekabelen og monteringsmåte bestemmes i hvert enkelt tilfelle. I de fleste tilfellene legges varmekabelen ut i forbindelse med graving.

Ved installasjoner i fotballbaner kan varmekabelen pløyes ned i eksisterende dekke med spesialplog.

Ved utlegging av store varmekabellengder er det viktig å sikre at kabelen ikke blir utsatt for store strekkrefter.
 

Produkter egnet for jordoppvarming

TXLP METERVARE Metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) er det best egnede produktet for jordoppvarming, ettersom slike anlegg som regel utgjør ganske store arealer. Slike anlegg krever en beregning og planlegging som bør utføres av en person med erfaring med slike installasjoner.

TQXP/TXLP VARMEKABELELEMENTER
I mindre anlegg kan også varmekabelelementer være hensiktsmessige å bruke. Bruk av elementer gir alltid en enklere installasjonsjobb.

Eller se en oversikt over alle våre varmekabler her.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk