Tak, takrenner og nedløp

Varmekabler er svært velegnet til å sikre snø- og isfrie takrenner og nedløp.

Takrenner og nedløp
Varmekabler i takrenner og nedløp forhindrer dannelse av snø- og isklumper som kan være farlige hvis de skulle treffe en person når de faller ned fra taket.

Frostsikring av takrenner og nedløp er derfor et spørsmål om sikkerhet i forhold til personer som oppholder seg på bakken under. I tillegg unngår du ødelagte tak, takrenner og nedløp etter frostspreng.

Tak og takutstikk
Flate, eller nesten flate, tak har blitt mer og mer vanlig på privatboliger og hytter. Selv om disse dimensjoneres for snølast kan det være både komfortabelt og hensiktsmessig å fjerne snøen ved hjelp av varmekabler. Dette er spesielt relevant i tak som er tekket med folie, og som ikke er beregnet for at snø måkes bort (grunnet fare for skade på folien).

I ”varme” tak kan det i enkelttilfeller være nødvendig å montere varmekabel på selve takoverflaten i en sone ytterst på takskjegget. Dette for å hindre at smeltevann fryser igjen på vei ut i takrennen.

Termostatstyring
Med en takrennetermostat som styrer varmekablene, får man i tillegg en energieffektiv løsning. Takrennetermostaten sørger for at varmen kun står på når fukt og temperatur tilsier at is kan dannes. Dermed unngår man unødvendig bruk av energi.
 

Produkter som er egnet til tak, takrenner og nedløp

TXLP METERVARE
Metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) egner seg godt for frostsikring av takrenner og nedløp. Vanligvis legges det to strenger i en takrenne, og det betyr at ”enden” på kabelen må komme tilbake til startpunktet for installasjonen. Dette krever en beregning og planlegging som bør utføres av en person med erfaring med slike anlegg.

TQXP/TXLP VARMEKABELELEMENTER
TQXP og TXLP varmekabelelementer (17W/m) passer godt til denne type anlegg. En slik kabel lagt tur-retur gir en metereffekt for takrennen på 34W, noe som er godkjent både for takrenner i metall og i PVC.

DEFROST PIPE SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL
En serie av selvbegrensende varmekabler der DEFROST PIPE 20/GUTTER er spesielt egnet for frostsikring av takrenner og nedløp. Alle varianter av DEFROST PIPE kan kappes i vilkårlige lengder innenfor de begrensninger som er angitt av Nexans. De er således svært fleksible i forhold til varierende nedløpshøyder og takrennelengder. Det er som regel tilstrekkelig å montere en streng/kabelføring i en takrenne.

Selvbegrensende varmekabel tilpasser varmeavgivelsen til omgivelsene i forhold til temperaturen. Det innebærer at DEFROST PIPE 20/GUTTER selvbegrensende varmekabel har full effekt når kabelen er dekket av snø eller is. Etter hvert som snø eller is smelter bort vil avgitt effekt reduseres. Stiger temperaturen ytterligere, vil kabelen redusere effekten ytterligere. Merk at en selvbegrensende varmekabel aldri ”slår seg av”, og at en styrings- eller utkoblingsmulighet nesten alltid er nødvendig.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk