Brannsikkerhet

Brannsikkerhet starter med kabler

Hvorfor spiller kabler en rolle?

Det er krav til at kabler i bygninger er selvslukkende, slik at de ikke bidrar til å spre en brann. Kabler i seg selv er meget sjelden årsak til brann, men kabler tilstede i en brann vil påvirke brannforløpet, som alt annet av utstyr og installasjoner tilstede.

Våre retningslinjer har blant annet som mål å øke allmenn bevissthet om brannsikkerhet i bygg og byggverk. Nexans er en aktiv deltaker i standardiserings- og reguleringsarbeid, og deltar i flere nasjonale og internasjonale komiteer på dette feltet.

Elektriske kabler kan garantere tilførsel av energi, og overføring av signaler og informasjon.

Hovedårsaken til tap av liv i forbindelse med brann er røyk og utslipp av farlige gasser. Noe som i stor grad reduserer evnen til å rømme, og i tillegg øker skadeomfang på materielle verdier. Kabler er kan bidra både med aktiv og passiv beskyttelse. Funksjonssikre kabler for eksempel, garanterer for tilførsel av energi og/eller overføring av signaler i et brannforløp (i et definert tidsrom).

Kabler finnes overalt, og i store mengder, men er i seg selv ikke farlige dersom de prosjekteres og installeres riktig.

  • Overalt: Kabler er tilstede overalt rundt oss, og som oftest er de ikke synlige etter at de er installert. De forbinder rom og etasjer sammen, og går gjennom vegger og gulv uten avbrudd. Ved en eventuell brann kan kabler derfor være en kilde til spredning av røyk. Derfor utføres branntetting i gjennomføringer hvor det er nødvendig.
     
  • I store mengder: Det store volumet av kabler i moderne bygg, grunnet rask teknologisk utvikling (elektriske apparater, utstyr, datanettverk, osv.) kan være overveldende. I mange bygg er nye kabler lagt til etter hvert, for å oppgradere IT-nettverk eller nye elektriske sikkerhetsstandarder. Samlet mengde av kabler representerer en stor kilde til røykutvikling dersom en brann skulle oppstå.

Røyksvake kabler kan klassifiseres i to hovedkategorier, basert på hvordan de oppfører seg under brann:

  • Røyksvake kabler (som regel halogenfrie) avgir mindre røyk og reduserer utviklingen av korrosive avgasser. De brenner gjerne tregere og hindrer flammene i å spre seg raskt. Med røyksvake kabler får man bedre sikt og mindre mengde av farlige gassutslipp.
     
  • Funksjonssikre kabler har egenskaper som røyksvake kabler, men opprettholder i tillegg sin funksjon under en brann (i et definert tidsrom og en gitt temperaturgrense). Det sikrer at kritisk utstyr og viktige funksjoner er intakte i et brannforløp.

Arkitekter, ingeniører, entreprenører, grossister, kabelprodusenter osv. bør alle ta en aktiv rolle i forhold til bruk av røyksvake kabler.

De fleste dødsfall i brann skyldes innånding av farlige gasser. Det er derfor viktig å redusere eksponeringstiden for ved å legge til rette for sikker evakuering og best mulig sikt.

Brannsikkerhet er vårt ansvar. Og ditt.

I 2011 ble det publisert en ny felles EU-ordning for CE-merking av kabler. Denne ble obligatorisk fra og med
1. juli 2017. Den nye forordningen omfatter testmetoder og brannklassi-
fisering av kabler for varig og fast installasjon, brukt i bygninger.

Alle kabler i alle typer bygninger er underlagt Byggevareforordningen (CPR). 

Les mer
Halogenfrie kabler
ALSECURE®

En serie halogenfrie kabler med spesielt gode brannegenskaper.

Les mer

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk