CPR

Hva du trenger å vite om Byggevareforordningen (CPR)

Hva er CPR?

Den europeiske byggvareforordningen blir ofte kalt CPR (Construction Products Regulation), og har som mål å sikre harmoniserte standarder for ytelse og egenskaper til byggevareprodukter. Kablene som omfattes av CPR er kraft- og installasjonskabler, samt kontroll-/styre- og kommunikasjonskabler inkludert fiberkabel, for varig og fast installasjon i bygg og byggverk. Med dette menes bygninger og andre byggverk på land (eks. tunneler), som omfattes av et regelverk hvor det stilles krav til sikkerhet og brann. Norske myndigheter regulerer sikkerhetsnivået, basert på rammeverket som CPR beskriver.

Byggevareorordningen er utformet for å sikre pålitelig informasjon gjennom likelydende tekniske spesifikasjoner og felles teknisk språk. Det er til nytte for brukere, aktører i bransjen, produsenter og tilsynsmyndigheter. Først etter godkjent test og opprettelse av ytelseserklæring (Declaration of Performance, DoP) kan et produkt CE-merkes.

Kabelprodusenter og importører må, for hvert eneste produkt som plasseres i markedet, utstede en erklæring om ytelse (DoP), som gir all informasjon om produktet og dets sertifisering. Erklæringene fra Nexans er tilgjengelige på våre produktsider eller vårt nettbaserte verktøy NEXANS TRACKER.

NEXANS TRACKER har mange fordeler:

  • Tidsbesparende
  • Tilgang til å laste ned informasjon
  • Sporbarhet / oversiktlig informasjon
  • Garanterer full overensstemmelse med reglene
Relaterte dokument
pdf - 55.6 kB

Brannenergi for kabler

Last ned
Er du klar over ditt ansvar?

MYNDIGHETER
Definere nasjonalt sikkerhetsnivå i forskrifter, veiledninger og regelverk med henvisning til CPR, samt utøve markedsstilsyn.

PROSJEKTERENDE
Skal planlegge og prosjektere bygninger iht. gitte regelverk, og evaluere eventuelle spesifikke risikoer, noe som innebærer å forstå brannegenskapene til kabler.

GROSSISTER
Påse at kun kabler som oppfyller CPR-kravene legges ut for salg, samt påse at produktet har CE-merking og at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig i henhold til CPR.

MONTØRER
Overholde nasjonale forskrifter og installasjonsstandarder. Installere kun CPR-sertifiserte kabler med egnede egenskaper.

Vil du vite mer om CPR?


På Europacable sine websider finner du utfyllende informasjon om CPR.

Europacable er en bransjeorganisasjon som jobber for å fremme løsninger for brannsikerhetsteknologi i hele Europa.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk