Brannalarm

Nexans tilbyr et komplett sortiment av alle typer kabler som forekommer i et brannalarmanlegg. Kablene benyttes normalt for installasjon innendørs.

Brannalarmanlegg innebærer ofte store volumer og mange enheter/utstyr tilkoblet, hvilket krever kabler som er gode å jobbe med. Nexans kabler er både lett å avmantle og optimert for å gjøre skjult installasjon enkelt. Velg mellom enkle kabler, med parallelle ledere for mindre og konvensjonelle systemer. For større og adresserbare feltbus systemer anbefales snodde ledere. Dersom det er krav til at kabler skal fungere under brann (funksjonssikre), benytt kabler type ALSECURE® PLUS eller ALSECURE® PREMIUM

Rett kabel for rett formål
Konvensjonelle systemer kan det benyttes kabel med parallelle eller snodde ledere. Vi tilbyr PVXP med parallelle ledere. For adresserbare systemer anbefales kabel med snodde ledere som IFLI –R eller PT Signal.

Om du valgte rett kabel viser seg ofte etter en brann
Valg av kabel påvirker brannegenskapene, først og fremst med tanke på:

  • brannspredning
  • skadebegrensning
  • opprettholdelse av funksjoner under brann

Kabler som hindrer brannspredning
Kabler som strekker seg gjennom både etasjeplan og vegger, er definitivt en mulig spred­ningsvei for ilden. Et første grunnleggende krav for brannvern er derfor å anvende kabler med egenskaper, som hindrer en brann fra å spre seg. Det kan være årsaker til at det finnes lokale brannspredningsklasser, men disse skal alltid være definert. Våre kabler har tydelig deklarerte brannspredningsklasser som er veiledende og enkle å forstå.

Halogenfritt redder liv og sparer penger
Røyk og gasser fra brennende kabler kan gi store problemer for mennesker, dyr og maskiner. Disse problemene kan enkelt reduseres ved å benytte halogenfrie kabler. Røyken de halogenfrie kablene sprer ved en brann, er betydelig mindre og korroderer ikke metaller. Det gjør det også enklere å rømme mindre røykfylte lokaler raskere, noe som kan redde liv. 

Fungerer også ved brann
De mest kritiske kablene skal dessuten være brannsikre. Det innebærer at kabelen må garantert fungere selv under en brann. For å klare dette anvendes spesielle isolasjonsmaterialer, som for eksempel micabånd eller selvkeramiserende materialer, som opprettholder sin isolasjonsevne under høye temperaturer ved brann. Kabelen beholder sin form, lederne holdes separert og kabelen fortsetter å fungere. Funksjonssikre kabler benyttes ofte til sentraliserte nødlyssystemer, samt røykluker, røyk-/gassvifter og heiser.

I vårt sortiment finner du brannsikre kabler for både elforsyning og kommunikasjon.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk