Varme i bjelkelag

Det er ingen forutsetning at man må støpe for å kunne installere elektrisk gulvvarme.

Ett alternativ er å montere varmekabler i luftrom i trebjelkelag.

Mange har kanskje ikke vært klar over at varmekabler kan installeres i tregulv uten bruk av noen form for støpemasse. Faktum er at metoder for oppvarming av tregulv har vært beskrevet i flere tiår. Den mest utbredte måten har vært å montere varmekabler direkte i trebjelkelaget.

Ved elektrisk gulvvarme i tregulv er det noen ekstra momenter som må tas med i betraktning i forhold til støpte gulvkonstruksjoner. Tregulv består normalt av brennbart materiale, og den installerte effekten må tilpasses i forhold til dette. Normalt installeres noe lavere effekt både pr. m² og pr. løpemeter kabel. Ved bruk av tradisjonelle varmekabler i trebjelkelag må dette beregnes av kyndig personell (normalt en elektriker eller konsulent).

TQXP, TXLP og MILLICABLE™

Ved bruk av varmekabler i tregulv er det kun tillatt å benytte varmekabel med effekt 10 W/m eller lavere, og maksimalt 80 W/m² installert effekt. Selvbegrensende kabel tilpasset denne type installasjon vil også være mulig å bruke.

TQXP er en fleksibel og installasjonsvennlig varmekabel, som er ideell for gulvoppvarming i trebjelkelag med 10 W/m. I tregulv der gulvsponplaten og belegg til sammen utgjør mer enn 25 mm, bør flateeffekten begrenses til 60 W/m² og kabel effekten mindre enn 8 W/m. MILLICABLE™ avgir 6W/m og vil være et godt alternativ her.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk