Spesielt om bad og våtrom

Badet er det rommet i hjemmet hvor det er lengst tradisjon for å installere gulvvarme.

Fliser er det mest vanlige toppgulvet på bad, og disse vil kjennes kalde når de har en temperatur på 22-23 °C (normal romtemperatur). Varmekabler på badegulv brukes gjerne året rundt for å holde en gulvtemperatur på komfortable 27-28 °C. 

Overdekning
I baderom er det mest vanlig å legge flis, men gulvbelegg i PVC eller annet plastmateriale er også mye brukt. Når det legges flis, så er Nexans’ anbefalte maksimale effekt 150W/kvm. 160W/kvm er en absolutt grense for hva som godkjennes, og en høyere installert effekt enn dette vil medføre at garantien på varmekabelen bortfaller. 

Ved bruk av gulvbelegg, så anbefaler Nexans maksimalt 100W/kvm, men dette er av hensyn til gulvbelegget og mulighet for misfarging av dette. Dersom leverandør av gulvbelegg godkjenner høyere effekt, så gjelder de samme begrensninger som for flis. Merk likevel at det kreves en tykkere påstøp ved bruk av gulvbelegg enn ved bruk av fliser.

Membran
I våtrom skal det monteres en vanntett membran i gulvet. Dette hindrer at vann renner gjennom betongen og ned i bygningsmassens reisverk (eller enda lengre). Denne membranen kan monteres på undergulvet før det støpes (bunnmembran), eller den kan legges oppå det ferdig støpte gulvet (toppmembran). Begge typer er godkjent i henhold til Våtromsnormen, og Nexans godkjenner begge typer ved installasjon av varmekabel. I et gulv med bunnmembran vil varmekabelen ligge i et fuktig miljø med høy pH verdi (alkalisk miljø) i hele sin levetid, noe som representerer en ekstra utfordring for varmekabelen.

Varmehindre
Varmehindre er objekter i og på gulvet som det ikke skal legges varmekabler på eller like i nærheten av. Eksempler på dette er innmuringsbadekar, skap med sokkel, sluk og rørsystemer i gulvet. Jo flere varmehindre, som gjør at det ikke kan legges varmekabler i bestemte områder, jo høyere installert effekt kan det være nødvendig og/eller ønskelig å legge der varmekabel kan installeres.

XTREME

er en toleder varmekabel med 2 skjulte skjøter, konstruert spesielt for gulv med høy fuktbelastning som f.eks. baderom, WC og vaskerom.

Alle inngrep på en kabel, som manuelt monterte skjøter og endeavslutninger, representerer utsatte punkter dersom de er plassert i svært fuktige og kjemisk aggressive miljøer med høy pH. På XTREME er alle disse punktene fjernet ved at den er utstyrt med to skjulte skjøter. Endeavslutningen monteres på stedet og plasseres i koblingsboksen sammen med termostaten i god avstand fra gulvet. I tillegg til dette er kabelen utstyrt med en ytre kappe av ekstra bestandig polymermateriale. Dette er den eneste kabelen Nexans tilbyr 25 års garanti på.

Produktinfo
Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk