Trapper

Snø- og isfrie trappetrinn og repos.

Varmekabler egner seg meget godt til å holde støpte trapper fri for snø og is hele vinteren gjennom. For en effektiv snøsmelting anbefales det å installere mellom 300W/kvm og 350 W/kvm. Flateeffekten i trinnene kan gjerne vare litt høyere enn i repos, da trinnet har en større overflate og potensielt større varmetap.

Kablene kan legges ut på grovstøpt underlag og dekkes av påstøp, eller de kan festes til armeringsjern/-matter dersom disse følger trappeprofilen.

Kabelstrenger skal fordeles jevnt i trinnet, men det kan være en fordel å trekke forlegningen ut mot kanten av trappen. Dette for å motvirke nedkjølingen som vil finne sted ytterst i trinnet. Dette er spesielt viktig dersom det er trinn med heller som stikker ut forbi kanten av trinnet (”trappeneser”), da det lett kan bygge seg opp iskanter i dette området. Overdekking bør være i området 2-3 cm dersom trappen kun støpes. Monteres det flis, heller eller lignende i trinnene, kan tykkelsen på overstøpen reduseres til ca 1 cm.
 

Nexans har flere produkter som egner seg for installasjon i trapper

TQXP / TXLP METERVARE
Det er svært vanlig å bruke metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) til trappeinstallasjoner. Ettersom kabelen bør forlegges slik at ”enden” på kabelen kommer tilbake til startpunktet for installasjonen, er det som regel nødvendig å legge et partall antall strenger i trappetrinnene (2, 4 eller 6 strenger). Varmekabelanlegg som bruker metervare bør beregnes av en person med erfaring med slike anlegg.

DEFROST SNOW
En komplett toleder varmekabel som yter 28W/m. Kabelen leveres med skjult skjøt og 10 m kald tilleder, og den er ideell for snøsmelte-installasjoner i trapper. Ved bruk av denne type varmekabel står man også helt fritt med hensyn på antall strenger per trinn.

TQXP / TXLP VARMEKABELELEMENTER
For spesielt små trapper, og med klimatiske forhold som tillater det, kan ”innendørs” varmekabelelementer (17W/m) brukes. Kablene er robuste nok til å brukes i utendørsanlegg, men på grunn av lav metereffekt (sammenlignet med produkter som er tiltenkt utendørsanlegg), så vil man ikke kunne oppnå høyere effekt en ca 280W/kvm. Blir anlegget av litt størrelse, så medfører det også et stort installasjonsarbeid (mange meter kabel å legge). Ved bruk av varmekabelelementer står man helt fritt med hensyn på antall strenger per trinn.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk