Oppkjørsel eller gårdsplass

Snø- og isfrie uteområder

Det er enkelt og problemfritt å holde oppkjørsel, gårdsplass og andre uteområder fri for snø og is ved hjelp av varmekabler. Du kan velge om du vil installere kablene over større arealer, kun i hjulspor eller i gangpartier. Uansett vil du få en tørr, snø- og isfri overflate der kablene er installert.

For en effektiv og økonomisk bruk av snøsmeltingsanlegg anbefales ofte bruk av et automatisk styringssystem.

Isolasjon
Det anbefales ikke bruk av isolasjon i varmekabelkonstruksjonen når det skal smeltes snø/is på fast grunn. Isolasjon vil hindre varme nedenfra å komme opp. Samtidig vil den gi temperaturforskjeller over og under isolasjonen, som kan være ugunstig i forhold til stabiliteten for arealet over tid. Legging av isolasjon anbefales kun når det er friluft under varmekabelkonstruksjonen, for eksempel ved snø- og issmelting på bro eller rampe.

Nexans har flere produkter som er ideelle for is- og snøsmelting

TKXP / TXLP METERVARE
For snøsmelteanlegg som er av en viss størrelse vil metervare (også kalt trommelvare eller én-leder) ofte være den mest økonomiske løsningen. Metervare gir også større fleksibilitet i forhold til hvilken metereffekt man ønsker å installere. Varmekabelanlegg som bruker metervare bør beregnes av en person med erfaring med slike anlegg.

DEFROST SNOW
En komplett toleder varmekabel som yter 28W/m. Kabelen leveres med skjult skjøt og 10 m kald tilleder. Den er ideell for snøsmelte-installasjoner i oppkjørsler, parkeringsplasser, trapper, osv. Elementene kan installeres innstøpt i betong, i settelag under belegningsstein eller direkte i varm asfalt med temperatur opp til 160°C.

​TKXP / TXLP VARMEKABELELEMENTER
For spesielt små anlegg, for eksempel en liten trapp eller et lite inngangsparti, kan varmekabelelementer (17W/m) brukes. Kablene er robuste nok til å brukes i utendørsanlegg, men på grunn av lav metereffekt (sammenlignet med produkter som er tiltenkt utendørsanlegg), så vil man ikke kunne oppnå høyere effekt enn ca 280W/kvm. Blir anlegget av litt størrelse, så medfører det også et stort installasjonsarbeid (mange meter kabel å legge).

SNOWMAT®
SNOWMAT® er en toleder varmekabel som er festet til et flekisbelt glassfiberforsterket plastnett og den avgir 300W/kvm. Matten leveres med skjult skjøt og 10 m kald tilleder. Den er rask og kostnadseffektiv å installere, og benyttes som et alternativ til ordinær varmekabel.

SNOWMAT® er ideell for mindre arealer, og kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein. Den består av en toleder varmekabel som er festet til et fleksibelt glassfiberforsterket plastnett. SNOWMAT® leveres i bredde 40 cm for hjulspor og 80 cm for større arealer. Varmekabelen monteres normalt ut på et underlag av komprimert subbus eller sand. 

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk