Samfunnsansvar

10 teknologier for å elektrifisere fremtiden: flytende solenergi til havs

2. feb. 2023
Flytende sol- og vindenergi

Solceller montert på flåter i vann er en raskt voksende teknologi for å lage fornybar elektrisitet, og forskere tror at flytende soløyer i fremtiden kan bidra til å dekke verdens energibehov. Det forventes at ved å dekke mellom 5 og 10% av verdens vannkraftreservoarer med flytende solceller/soløyer, kan vi produsere like mye elektrisitet som vannkraft gjør i dag.

Samtidig tror man at å dekke bare 0.17% av verdenshavene kan være nok til å dekke hele verdens forventede energibehov i 2050.

Dette viser at solcelleanlegg og soløyer kan være et kritisk bidrag til elektrifiseringen og det grønne skiftet vi står ovenfor.  

 

Flytende solcelleanlegg har mange fordeler

De flytende solcelleanleggene har flere fordeler. De okkuperer ikke verdifull mark, men kan i stedet plasseres i dammer eller vannfylte groper. Solcellene blir også avkjølt av vannet og blir dermed mer effektive.

I tillegg tror forskere at flytende soløyer også kan forhindre at vann fra innsjøer verden over fordamper vekk, og på den måten ivaretar en knapp ressurs. Det er en kritisk fordel når det nå ser ut til at ferskvann fordamper med større hastighet enn man først har antatt

 

Røff sjø en stor utfordring

Solkraft til havs har imidlertid også flere store utfordringer hvorav tre av dem er: bølger, vind og tidevann. Både selve anlegget og kablene som skal levere energien til land må bygges slik at de kan tåle store påkjenninger fra naturen.  

De siste årene har det blitt jobbet med et prøveprosjekt for verdens første testanlegg for flytende solkraft i røff sjø, hvor Equinor var ansvarlige (prosjektet er nå avsluttet). 

Til dette pilotprosjektet som foregikk på Frøya i Trøndelag leverte Nexans en 5 kilometer lang 22 kV kabel. For å tåle stress hadde kabelen en konstruksjon av utprøvd Nexans-teknologi – robuste kabler som også brukes i vindkraft til havs og oppdrettsanlegg. 

Vi ser at robuste kabler er en av grunnene til at antallet flytende solcelleanlegg nå vokser raskt på verdensbasis. Allerede i 2025 forventes teknologien å levere 10 GW karbondioksidfri strøm.

Denne saken hører til serien vår om "10 teknologier for å elektrifisere fremtiden" og er basert på en artikkel originalt skrevet av MAXIME TOULOTTE.

Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Meld deg på for å motta ny informasjon om produkter, oppdateringer og nyttig innhold direkte fra oss.

Gå til påmeldingsskjemaet!

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk