Gulvvarme i støpte gulv

Støpte gulv er meget godt egnet for elektrisk gulvvarme.

Effektbehovet varierer med hva slags rom som skal varmes opp. Normalt plasseres varmekablene i den nedre del av et 30 - 50 mm tykt lag med støp (betong), oppå en høytermisk isolasjon. Det anbefales alltid å isolere undergulvet for å unngå varmetap nedover.

Ved renovering, eller når det er nødvendig med lavere byggehøyde på gulvet, kan spesielle lavtbyggende støpemasser som gir en tykkelse ned til 10-15 mm anvendes.

Gulvtykkelse
Tradisjonell/konvensjonell støpetykkelse i et gulv er ca 5 cm. Nexans anbefaler vanligvis ikke å støpe tykkere enn 6 cm, da dette gir et svært tykt gulv med stor grad av varmemagasinering (som betyr treg styring). Betong/støpemasse i tykke gulv kan også være utfordrende å komprimere i nedre del når det støpes, noe som igjen kan føre til redusert varmeledningsevne. Dette kan igjen bety ytterligere treg styring, og i verste fall et sjikt i betongen som har så dårlig varmeledningsevne at varmekabelen overopphetes og tar skade.

Støping
I alle typer støpte gulv er det viktig med god blanding og riktig blandingsforhold (følg leverandørens brukerveiledning nøye). Det er viktig med god komprimering av påstøpen for å unngå luftlommer, og for at støpens varmeledningsevne skal bli så god som mulig.

Påstøp av betong skal tørke og herde naturlig, og varmekabelen kan kobles inn forsiktig etter 6–8 uker.

Styring
For å få et mest mulig energieffektivt gulv anbefales bruk av elektronisk programmerbar termostat, som gir mulighet for dag- og nattsenking. Hvor effektiv styringen blir, avhenger i stor grad av installert effekt og tykkelsen på gulvet (i kombinasjon med kvaliteten på støpemassen som er brukt).

Varmekabler i gulv med vannbåren varme
Varmekabler lar seg kombinere med vannbåren gulvvarme. Dette kan være gunstig hvor det ønskes litt varme sommerstid, for eksempel på badet. Det vil i mange tilfeller ikke være hensiktsmessig å drifte det sentraliserte oppvarmingssystemet kun for å varme et baderom eller to. I en slik gulvkonstruksjon bør varmekablene legges over vannrørene, og ikke direkte inntil vannrørene. 

TQXP/2R

TQXP/2R er en fleksibel og installasjonsvennlig varmekabel som er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbygggende.

TQXP/2R 10W/m

TQXP/2R 17W/m

MILLIMAT®

er konstruert for innstøping og gir en komfortabel, sikker og økonomisk oppvarming. Den kan legges under gulvbelegg, fliser, parkett, laminat o.l. Produktet består av et 2-leder varmekabelelement festet til et tynt, selvklebende og fleksibelt glassfibernett.

MILLIMAT/100 er beregnet for oppholdsrom som kjøkken, gang, stue etc. og kan installeres på alle typer underlag (også brennbart underlag).

MILLIMAT/150 er beregnet for baderom, WC eller andre rom med høyere effektbehov og skal monteres på ubrennbart underlag.

Online katalog (bladbar)
Varmehåndboka

Varmehåndboka gir deg en komplett oversikt over våre løsninger for varmekabler innen- og utendørs.

Åpne Varmehåndboka

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk