TSLF-OF 24kV 1x400A G24

Beskrivelse

Beskrivelse

Standarder

  • Internasjonal
    HD 620.10K

Leder: Flertrådet, komprimert aluminiumsleder fyllt med svellpulver.

Indre halvleder: Ekstrudert, tverrbundet halvledende PEX.

Isolasjon: Ekstrudert, tørrvulkanisert polyetylen (PEX).

Ytre halvleder: Ekstrudert, halvledende PEX.

Skjerm: Består av et lag med runde, glødde kobbertråder og aluminiumsfolie.

Normert skjermtverrsnitt: Oppgitt tverrsnitt er summen av Cu- tråder og aluminiumsfolie.

Skjermtverrsnitt: Oppgitt tverrsnitt er fysisk tverrsnitt av kobbertrådene i skjermen.

Langsgående vanntetting: Et lag svellende bånd for å hindre langsinntrengning av vann. Svellebåndet er påført med en fuge for å sikre elektrisk kontakt mellom skjermen og aluminiumslaminatet (diffusjonssperren), som ligger over svellebåndet. Dette betyr at det ikke er nødvendig med separat jording av aluminiumslaminatet i skjøter og endeavslutninger.

Radiell vanntetting: Et lag aluminiumslaminat limt fast til ytre kappe.

Ytre kappe: Ytre kappe består av to sjikt: Indre sjikt, den isolerende delen av ytre kappe er UV-bestandig og hvit, for å lage et optisk skille mellom indre og ytre sjikt. Ytre sjikt består av ledende sort PE.
Fiberrør med fiberkabel: Et fiberrør med en ferdig innblåst fiberkabel er tapet fast til ytre kappe

Brukerfordeler: Diffusjonstett høyspentkabel med ytre ledende sjikt klargjort for kappetesting. Leveres med ett rør med ferdig innblåst fiberkabel.

Brukersted: Utendørs, i jord og innendørs. Innendørs bør kablene dekkes med brannhemmende maling der det er krav til brannhemming.

Bruksområde: Høyspent energidistribusjon

Kabelmerking: Kablene er varig merket med: NEXANS TSLF-O XX kV 1 x mm² Dato + tid + metermerking

LIFEMARK(TM): Overflaten på den ytre kappen er preget med tekst, som spesifiserer alle materialene i kabelen. Dette forenkler arbeide med fremtidig resirkulering. 

Karakteristikker

Karakteristikker

Konstruksjonsegenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale
Aluminium
Lederform
Rund komprimert
Materiale brukt for langsgående vanntetthet
Svellepulver
Isolasjonsskjerm
Ekstrudert
Isolasjon
PEX
Lederskjerm
Ekstrudert
Skjerm
Kobbertråd
Radiell vanntetting
Ja
Skjerm/-armeringstype
Aluminiumsfolie
Ytre kappe
MDPE
Halogenfri
Ja
Fibertype
SM 9/125

Dimensjonsegenskaper

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter
23,6 mm
Ledertverrsnitt
400 mm²
Diameter over isolert leder
35,5 mm
Nominell isolasjonstykkelse
5,5 mm
Normert skjermtverrsnitt
35 mm²
Skjermtverrsnitt Cu
21 mm²
Gj.sn. tykkelse ytre kappe
2,6 mm
Rørdiameter
14 mm
Indre diameter
10 mm
Antall optiske fibre
24
Høyde
58,3 mm
Nominell ytre diameter
44,3 mm
Vekt (ca.)
2,26 kg/m

Elektriske egenskaper

Elektriske egenskaper

Tillatt belastning i jord v/ 15°C - flat forlegning
585 A
Tillatt belastning i jord v/ 15°C - trekant forlegning
575 A
Tillatt belastning i luft v/ 25°C - flatforlegning
825 A
Tillatt belastning i luft v/ 25°C - trekantforlegning
705 A
Nominell kapasitans leder -jord
0,35 µF / km
Tillat kortslutningsstrøm leder i 1 s
36 kA
Nominell induktans
- mH/km
Nullreaktans (50 Hz)
- Ohm/km
Reaktans trekant 50 Hz
0,11 Ohm/km
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C
0,0778 Ohm/km
Maks. driftsspenning
24 kV

Mekaniske egenskaper

Mekaniske egenskaper

Maksimal tillatt strekkstyrke
12 kN
Min. bøyediameter v/ gjentatt bøying
886 mm

Bruksegenskaper

Bruksegenskaper

Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
90 °C
Maks. ledertemperatur v/ kortslutning
250 °C
Min. installasjonstemperatur
−20 °C
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
10 (xD)

Ressurser

Ressurser

Salgs- og leveringsinformasjon

Kablene må behandles meget forsiktig ved temperaturer under 0 °C, spesielt må slagpåkjenninger unngås. Hvis en PEX-isolert kabels temperatur er under -10 °C ved utlegning, må man gjøre spesielle tiltak, som for eksempel oppvarming av hele trommelen, for å unngå skader på kabelen. Det er temperaturen i kabelen som er avgjørende, så en kan godt legge ut og bøye en kabel selv om lufttemperaturen er under -10 °C hvis kabelen er varmet opp på forhånd, og dens temperatur ikke synker under -10 °C ved behandlingen.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk