TSLF 24kV 1x240A

Beskrivelse

Beskrivelse

Standarder

  • Internasjonal
    HD 620 S2 2010 10M; HD 620.10K; IEC 60502-2

Leder: Flertrådet, komprimert aluminiumsleder fyllt med svellpulver.

Indre halvleder: Ekstrudert, tverrbundet halvledende PEX.

Isolasjon: Ekstrudert, tørrvulkanisert polyetylen (PEX).

Ytre halvleder: Ekstrudert, halvledende PEX.

Skjerm: Består av et lag med runde, glødde kobbertråder og aluminiumsfolien.

Normert skjermtverrsnitt: Oppgitt tverrsnitt er summen av Cu- tråder og aluminiumsfolie.

Skjermtverrsnitt: Oppgitt tverrsnitt er fysisk tverrsnitt av kobbertrådene i skjermen.

Langsgående vanntetting: Et lag svellende bånd for å hindre langsinntrengning av vann. Svellebåndet er påført med en fuge for å sikre elektrisk kontakt mellom skjermen og aluminiumslaminatet (diffusjonssperren), som ligger over svellebåndet. Dette betyr at det ikke er nødvendig med separat jording av aluminiumslaminatet i skjøter og endeavslutninger.

Radiell vanntetting: Et lag aluminiumslaminat limt fast til ytre kappe.

Ytre kappe: Ytre kappe består av to sjikt: Indre sjikt, den isolerende delen av ytre kappe er UV-bestandig og hvit, for å lage et optisk skille mellom indre og ytre sjikt. Ytre sjikt består av ledende sort PE.

Brukerfordeler: Diffusjonstett høyspentkabel med ytre ledende sjikt klargjort for kappetesting.

Brukersted:  Utendørs, i jord og innendørs. Innendørs bør kablene dekkes med brannhemmende maling der det er krav til brannhemming.

Bruksområde: Høyspent energidistribusjon

Kabelmerking: Kablene er varig merket med: NEXANS TSLF XX  kV 1 x mm² Dato + tid + metermerking

LIFEMARK(TM): Overflaten på den ytre kappen er preget med tekst, som spesifiserer alle materialene i kabelen. Dette forenkler arbeide med fremtidig resirkulering. 

Karakteristikker

Karakteristikker

Konstruksjonsegenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale
Aluminium
Lederform
Rund komprimert
Materiale brukt for langsgående vanntetthet
Svellepulver
Isolasjonsskjerm
Ekstrudert
Isolasjon
Ekstrudert PEX
Lederskjerm
Ekstrudert
Skjerm
Kobbertråd
Radiell vanntetting
Ja
Skjerm/-armeringstype
Aluminiumsfolie
Ytre kappe
MDPE
Ytre ledende sjikt
Ja
Halogenfri
Ja
Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2

Dimensjonsegenskaper

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter
18,2 mm
Ledertverrsnitt
240 mm²
Diameter over isolert leder
29,5 mm
Nominell isolasjonstykkelse
5,5 mm
Normert skjermtverrsnitt
35 mm²
Skjermtverrsnitt Cu
21 mm²
Gj.sn. tykkelse ytre kappe
2,5 mm
Nominell ytre diameter
38,1 mm
Vekt (ca.)
1,64 kg/m
Antall ledere
1

Elektriske egenskaper

Elektriske egenskaper

Tillatt belastning i jord v/ 15 °C og 65 °C ledertemperatur - flat forlegning
395 A
Tillatt belastning i jord v/ 15 °C og 65 °C ledertemperatur - trekant forlegning
385 A
Tillatt belastning i jord v/ 15°C - flat forlegning
465 A
Tillatt belastning i jord v/ 15°C - trekant forlegning
465 A
Tillatt belastning i luft v/ 25 °C og 65 °C ledertemperatur - flat forlegning
420 A
Tillatt belastning i luft v/ 25 °C og 65 °C ledertemperatur - trekant forlegning
400 A
Tillatt belastning i luft v/ 25°C - flatforlegning
515 A
Tillatt belastning i luft v/ 25°C - trekantforlegning
490 A
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C
0,125 Ohm/km
Maksimal AC ledermostand v/90 ºC og 50 Hz
- Ohm/km
Tillat kortslutningsstrøm leder i 1 s
21,6 kA
Nominell kapasitans leder -jord
0,28 µF / km
Reaktans flat forlegning 50 Hz
0,17 Ohm/km
Reaktans trekant 50 Hz
0,11 Ohm/km
Maks. driftsspenning
24 kV
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
12 / 20 (24) kV
Skjermmotstand
- Ohm/km

Mekaniske egenskaper

Mekaniske egenskaper

Maksimal tillatt strekkstyrke
7,2 kN
Min. bøyediameter v/ gjentatt bøying
762 mm

Bruksegenskaper

Bruksegenskaper

Forpakning
NX18
Standardlengde
1000 m
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
90 °C
Maks. ledertemperatur v/ kortslutning
250 °C
Min. installasjonstemperatur
−20 °C
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
10 (xD)

Ressurser

Ressurser

Dokumentasjon

PEP pdf — 919.1 kB

Salgs- og leveringsinformasjon

Forlegning ved lave temperaturer: Kablene må behandles meget forsiktig ved temperaturer under 0 °C, spesielt må slagpåkjenninger unngås. Hvis en PEX-isolert kabels temperatur er under -10 °C ved utlegning, må man gjøre spesielle tiltak, som for eksempel oppvarming av hele trommelen, for å unngå skader på kabelen. Det er temperaturen i kabelen som er avgjørende, så en kan godt legge ut og bøye en kabel selv om lufttemperaturen er under -10 °C hvis kabelen er varmet opp på forhånd, og dens temperatur ikke synker under -10 °C ved behandlingen.

Ytelseserklæring

  • Ytelseserklæring nr. : 1000813-NOLA
  • Sertifiseringsdato : 14.03.2019
  • Verifikasjon av ytelsesdata og egenskaper : System 4
  • Deklarert ytelse : Fca

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk