PFSP 0,6/1 kV med kobberleder (4x6 - 3x70 mm²)

Produkter

PFSP 1kV 4x6/6

Nexans art.nr. 10021726 - El.nr. 1067058

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 2,7 mm
 • Nominell ytre diameter: 17,8 mm
 • Antall ledere: 4
 • Ledertverrsnitt: 6 mm²

 

PFSP 1kV 2x10/10

Nexans art.nr. 10021706 - El.nr. 1067048

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 3,9 mm
 • Nominell ytre diameter: 18,0 mm
 • Antall ledere: 2
 • Ledertverrsnitt: 10 mm²

 

PFSP 1kV 3x10/10

Nexans art.nr. 10021712 - El.nr. 1067038

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 3,9 mm
 • Nominell ytre diameter: 18,6 mm
 • Antall ledere: 3
 • Ledertverrsnitt: 10 mm²

 

PFSP 1kV 4x10/10

Nexans art.nr. 10021727 - El.nr. 1067045

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 3,9 mm
 • Nominell ytre diameter: 20,0 mm
 • Antall ledere: 4
 • Ledertverrsnitt: 10 mm²

 

PFSP 1kV 2x16/16

Nexans art.nr. 10021707 - El.nr. 1067049

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 4,8 mm
 • Nominell ytre diameter: 20,0 mm
 • Antall ledere: 2
 • Ledertverrsnitt: 16 mm²

 

PFSP 1kV 3x16/16

Nexans art.nr. 10021713 - El.nr. 1067039

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 4,8 mm
 • Nominell ytre diameter: 21,0 mm
 • Antall ledere: 3
 • Ledertverrsnitt: 16 mm²

 

PFSP 1kV 4x16/16

Nexans art.nr. 10021728 - El.nr. 1067046

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 4,8 mm
 • Nominell ytre diameter: 23,1 mm
 • Antall ledere: 4
 • Ledertverrsnitt: 16 mm²

 

PFSP 1kV 3x25/16

Nexans art.nr. 10021714 - El.nr. 1067044

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 6,0 mm
 • Nominell ytre diameter: 24,4 mm
 • Antall ledere: 3
 • Ledertverrsnitt: 25 mm²

 

PFSP 1kV 4x25/16

Nexans art.nr. 10021729 - El.nr. 1067047

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 6,0 mm
 • Nominell ytre diameter: 26,6 mm
 • Antall ledere: 4
 • Ledertverrsnitt: 25 mm²

 

PFSP 1kV 3x35/16

Nexans art.nr. 10021715 - El.nr. 1067050

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Rund
 • Lederdiameter: 7,0 mm
 • Nominell ytre diameter: 27,0 mm
 • Antall ledere: 3
 • Ledertverrsnitt: 35 mm²

 

PFSP 1kV 3x50/25

Nexans art.nr. 10021716 - El.nr. 1067051

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Sektorformet
 • Lederdiameter: - mm
 • Nominell ytre diameter: 27,4 mm
 • Antall ledere: 3
 • Ledertverrsnitt: 50 mm²

 

PFSP 1kV 3x70/35

Nexans art.nr. 10021717 - El.nr. 1067052

 • Forpakning: Trommel (999m)
 • Lederform: Sektorformet
 • Lederdiameter: - mm
 • Nominell ytre diameter: 31,0 mm
 • Antall ledere: 3
 • Ledertverrsnitt: 70 mm²

 

Beskrivelse

Beskrivelse

Standarder

 • Internasjonal
  EN 50265; HD 603.3J; IEC 60332-1

Anbefalt brukt i alle typer rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE). 

Tetting av kabeltamper: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

Karakteristikker

Karakteristikker

Konstruksjonsegenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge
Grå
Ledermateriale
Glødd kobber
Ledermerking
Fargemerking
Isolasjon
Polyvinylklorid - PVC
Blyfri
Ja
Ytre kappe
Polyvinylklorid - PVC

Elektriske egenskaper

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
0,6/1 kV

Bruksegenskaper

Bruksegenskaper

Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding
8 (xD)
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
70 °C
RoHS-godkjent
Ja

Ressurser

Ressurser

Strømføringsevner i ampere, PVC isolasjon, to belastede ledere

PVC isolasjon, to belastede ledere av kobber eller aluminium.

Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Ledertverrsnitt
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 14.0 0.0 16.5 0.0 19.5 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0
2.5 18.5 14.5 23.0 17.5 27.0 21.0 27.0 22.0 28.0 0.0 30.0 23.0
4.0 25.0 19.5 30.0 24.0 36.0 28.0 37.0 29.0 38.0 0.0 40.0 31.0
6.0 32.0 25.0 38.0 30.0 46.0 36.0 46.0 36.0 48.0 0.0 51.0 39.0
10.0 43.0 33.0 52.0 41.0 63.0 49.0 60.0 47.0 64.0 0.0 70.0 54.0
16.0 57.0 44.0 69.0 54.0 85.0 66.0 78.0 61.0 83.0 63.0 94.0 73.0
25.0 75.0 58.0 90.0 71.0 112.0 83.0 99.0 77.0 110.0 82.0 119.0 89.0
35.0 92.0 71.0 111.0 86.0 138.0 103.0 119.0 93.0 132.0 98.0 148.0 111.0
50.0 110.0 86.0 133.0 104.0 168.0 125.0 140.0 109.0 156.0 117.0 180.0 135.0
70.0 139.0 108.0 168.0 131.0 213.0 160.0 173.0 135.0 192.0 145.0 232.0 173.0
95.0 167.0 130.0 201.0 157.0 258.0 195.0 204.0 159.0 230.0 173.0 282.0 210.0
120.0 192.0 150.0 232.0 181.0 299.0 226.0 231.0 180.0 261.0 200.0 328.0 244.0
150.0 219.0 172.0 258.0 201.0 344.0 261.0 261.0 204.0 293.0 224.0 379.0 282.0
185.0 248.0 195.0 294.0 230.0 392.0 298.0 292.0 228.0 331.0 255.0 434.0 322.0
240.0 291.0 229.0 344.0 269.0 461.0 352.0 336.0 262.0 382.0 298.0 514.0 380.0
300.0 334.0 263.0 394.0 308.0 530.0 406.0 379.0 296.0 427.0 336.0 593.0 439.0
A2 Flerlederkabel i installasjonsrør i en termisk isolert vegg
B2 Flerlederkabel i installasjonsrør på en trevegg
C En- eller flerlederkabel montert på en trevegg
D1 Flerlederkabel i en ledningskanal i jord
D2 Enleder eller flerlederkabel direkte i jord
E Flerlederkabel i luft

Strømføringsevner i ampere, PVC isolasjon, tre belastede ledere

PVC isolasjon, tre belastede ledere av kobber eller aluminium.

Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Ledertverrsnitt
mm² Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
1.5 13.0 0.0 15.0 0.0 17.5 0.0 18.0 0.0 19.0 0.0 18.5 0.0
2.5 17.5 13.5 20.0 15.5 24.0 18.5 24.0 18.5 24.0 0.0 25.0 19.5
4.0 23.0 17.5 27.0 21.0 32.0 25.0 30.0 24.0 33.0 0.0 34.0 26.0
6.0 29.0 23.0 34.0 27.0 41.0 32.0 38.0 30.0 41.0 0.0 43.0 33.0
10.0 39.0 31.0 46.0 36.0 57.0 44.0 50.0 39.0 54.0 0.0 60.0 46.0
16.0 52.0 41.0 62.0 48.0 76.0 59.0 64.0 50.0 70.0 53.0 80.0 61.0
25.0 68.0 53.0 80.0 62.0 96.0 73.0 82.0 64.0 92.0 69.0 101.0 78.0
35.0 83.0 65.0 99.0 77.0 119.0 90.0 98.0 77.0 110.0 83.0 126.0 96.0
50.0 99.0 78.0 118.0 92.0 144.0 110.0 116.0 91.0 130.0 99.0 153.0 117.0
70.0 125.0 98.0 149.0 116.0 184.0 140.0 143.0 112.0 162.0 122.0 196.0 150.0
95.0 150.0 118.0 179.0 139.0 223.0 170.0 169.0 132.0 193.0 148.0 238.0 183.0
120.0 172.0 135.0 206.0 160.0 259.0 197.0 192.0 150.0 220.0 169.0 276.0 212.0
150.0 196.0 155.0 225.0 176.0 299.0 227.0 217.0 169.0 246.0 189.0 319.0 245.0
185.0 223.0 176.0 255.0 199.0 341.0 259.0 243.0 190.0 278.0 214.0 364.0 280.0
240.0 261.0 207.0 297.0 232.0 403.0 305.0 280.0 218.0 320.0 250.0 430.0 330.0
300.0 298.0 237.0 339.0 265.0 464.0 351.0 316.0 247.0 359.0 282.0 497.0 381.0
A2 Flerlederkabel i installasjonsrør i en termisk isolert vegg
B2 Flerlederkabel i installasjonsrør på en trevegg
C En- eller flerlederkabel montert på en trevegg
D1 Flerlederkabel i en ledningskanal i jord
D2 Enleder eller flerlederkabel direkte i jord
E Flerlederkabel i luft

Salgs- og leveringsinformasjon

The cable is marked with LIFEMARK™

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk