Samfunnsansvar

10 teknologier for å elektrifisere fremtiden

20. jan. 2023
Sci-fi som lyser og lys på tvers som likner på bygninger

Fremtiden er elektrisk. Karbondioksidfri elektrisitet får en stadig viktigere rolle i energiomstillingen og i arbeidet mot global oppvarming.

Elektrifiseringen har passert en rekke milepæler. I produksjonsfasen skaper sol og vind mer elektrisitet enn gass i Europa. Den europeiske produksjonen av solenergi økte med 27 prosent i årene 2019–21 og utgjør nå seks prosent av Europas strømproduksjon.

På forbrukernivå er det stadig flere som velger elbiler fremfor bensin- og dieseldrevne kjøretøy. Berg- og luftvarmepumper erstatter gass- og oljefyrt oppvarming, og industrien velger i økende grad elektrisitet fremfor fossilt brensel.

Dette er endringer som krever økt strømproduksjon. Men den elektriske energien må også distribueres. Behovet for oppgraderte strømnett begynner å bli påtrengende. Oppgraderingene er viktige, da mye av kraftinfrastrukturen er 40-50 år gammel med økt risiko for strømbrudd.

Men selv om utbyggingen går sakte, skjer det store fremskritt – for eksempel gjennom smarte strømmålere som optimerer strømnettene og smarte strømnettløsninger som gjør det mulig å maksimere nytten av eksisterende strømnett. Dette er løsninger som kan spare milliarder.

Utfordringene er klare. Først og fremst er det behov for å øke både kapasiteten og påliteligheten til strømnettet. I takt med dette er det behov for å sikre sikkerheten til mennesker og eiendom i en helelektrisk fremtid. I tillegg må nett være bærekraftig. Dette betyr å minimere karbonfotavtrykket til ny nettinfrastruktur og sikre at ressursene som kreves for leveringen, administreres nøye. Alt dette må oppnås på en kostnadseffektiv måte.

Innovasjoner spiller en stor rolle i overgangen til det elektriske samfunnet. Her er ti teknologier som vi i Nexans tror vil spille en avgjørende rolle de neste ti årene:

 

OVERGANG FRA AC TIL DC - solcelleanlegg produserer likestrøm og mange apparater drives av likestrøm. Det er store gevinster å tjene på å ikke konvertere elektrisiteten til vekselstrøm og deretter tilbake til likestrøm. Ifølge RISE kan energitapet reduseres med 30 prosent.

NYE ENERGIKILDER – som flytende vindturbiner, mobile eller flytende solcellepaneler og miniatomkraftverk.

SUPERLEDERE – høykapasitets ledninger med minimalt energitap som tar liten plass.

ELEKTRISK MOBILITET - hovedsakelig økt tilgang til ladeinfrastruktur.

HYDROGENGASS – Hydrogen produsert med fornybar teknologi reduserer karbondioksidutslipp fra industri og tungtrafikk.

TILKOBLEDE PRODUKTER – tingenes internett (IOT) og RFID-teknologi skaper innovative og energieffektive tjenester gjennom produkter som utveksler informasjon med hverandre.

DIGITALE TVILLINGER – en digital modell av noe som eksisterer i virkeligheten. Muliggjør overvåking for optimalisert drift av eiendommer, transport- og energisystemer.

BIG DATA – der store, komplekse og til tider vanskelige tolkbare datamengder ivaretas for beslutningstaking, for eksempel for storskala energieffektivisering av eiendommer eller byer.

SMARTE OG SIKRE BYGNINGER – elektrisk og brannsikkerhet forbedres med helelektrisk drift.

RESIRKULERING – for eksempel betyr resirkulering av plast å spare 70 prosent av energien som kreves for å produsere nye plastprodukter.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk