Samfunnsansvar

NEXANS forplikter seg til å bidra til karbonnøytralitet innen 2030

19. okt. 2020

Nexans har lenge vært en viktig aktør innen bærekraftig elektrifisering av verden. Store industrigrupper forplikter seg og prioriterer energiavkarbonisering stadig mer.

Den globale etterspørselen etter elektrisitet vil fortsette å øke, noe som gir flere utfordringer for elektrifiseringsprosjekter. Nexans er fullt klar over sitt ansvar for elektrifisering og er operativt forpliktet til å nå dette målet. Derfor annonserte selskapet på sitt første Klimadag-arrangement at de skal bidra til karbonnøytralitet innen 2030*. Nexans planlegger å bidra til karbonnøytralitet gjennom et klart definert veikart:

 

  • 4,2% gjennomsnittlig årlig reduksjon av selskapets klimagassutslipp, spesielt når det gjelder omfang (scope) 1&2; 
  • 100 % av produksjonsanleggene sertifisert ISO 14001;
  • 100% av produksjonsavfallet skal resirkuleres;
  • 100% av FoU-prosjekter skal være dedikert til energieffektivitet og energiovergang, fremme øko-design og lavkarbontilbud;
  • Optimalisering av logistiske prosesser ved å bruke multi-modal transport og kortere leveringsruter;
  • 100% av Nexans kabeltrommer skal kobles til ved å bruke IoT-teknologier2 og  være resirkulerbare;
  • 100 % av Nexans-ansattes bilpark skal bli enten hybridbiler eller elektriske biler;
  • Bruk av fornybar energi gjennom lokal produksjon eller kjøp av avkarbonisert energi på alle anlegg;
  • Distribusjon av energieffektivitetsløsninger på alle anlegg. 

 

I lys av forpliktelsen fastsatt i Den europeiske grønne avtalen og Paris-avtalene (COP21), for å sette en grense på 1,5 °C for global oppvarming innen 2030, er Nexans mer forpliktet enn noen sinne til å iverksette konkrete tiltak for å bekjempe global oppvarming.

 

Christopher Guérin, administrerende direktør i Nexans sa: "Vår forpliktelse til karbonnøytralitet gjelder alle aspekter av selskapet vårt, fra produksjonsprodukter, utvikling av innovasjoner og løsninger, styring av daglig drift, til bruk av råvarer og arbeidsvaner. Alle Nexans-team mobiliseres og er fullt engasjert, både individuelt og kollektivt, da suksessen til vårt engasjement er kjernen i vår bedriftsledelsesfilosofi av de tre P-er: People, Planet, Profit.” 

 

"Mer enn noen sinne bekrefter vi vårt kulturelle, industrielle og kommersielle ansvar og engasjement fordi vi er klar over at våre handlinger, samt vår produksjon og våre produkter og tjenester, har en umiddelbar innvirkning på klimaet." 

 

Vi er Nexans.

Vår oppgave er å være den sentrale operative lederen innen elektrifisering av verden og lede an i løpet de kommende tiårene når det gjelder rent og sirkulært energiforbruk. Vi tror at elektrisitet vil være den viktigste bestanddelen for å lykkes med avkarbonisering.  

 

*Dette målet gjelder omfang 1 og 2, samt en del av omfang 3 knyttet til forretningsreiser, produsert avfall, samt oppstrøms og nedstrøms transport, slik GHG-protokollen -https://ghgprotocol.org, definerer  
2  IoT: Tingenes Internett

 

Din kontakt

Press Relations

Corporate Communications

Maellys Leostic

Head of External Communication & Global Content

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk