Power networks - Subsea

Nexans tildelt kontrakt for sjøkabel over Hadselfjord for å styrke forsyningssikkerheten i det norske øyriket

Feb 19, 2021

  • Prosjektet går ut på å legge en 170 kV strømkabel ned til 200 meters dybde nesten ni kilometer over Hadselfjorden i Nordland.
  • Kontraktsverdien overstiger 18 millioner euro.
  • Nexans skal levere en dedikert systemløsning som sikrer kontinuitet i strømforsyningen for befolkningen i Lofoten og Vesterålen. 

 

Paris, 9. februar 2021 - Nexans har fått en stor ordre fra Statnett, Norges nasjonale kraft- og systemoperatør, om å levere og installere en ny høyspent undersjøisk strømforbindelse som krysser Hadselfjorden i Nordland. Prosjektet er avgjørende for å styrke strømforsynings-sikkerheten for en befolkning på rundt 50 000 mennesker i Lofoten og Vesterålen. 

Hadselfjorden kabelanlegg er avgjørende for Statnett, ettersom den eksisterende kabelen ble lagt i 1977, og den dimensjonerte brukstiden dermed er utgått. Nexans vil oppgradere forbindelsen ved å installere to 170 kV undersjøiske kabelsystemer som dekker en rute på ca. 8,8 km med en maksimal vanndybde på 200 m. 

Statnetts konserndirektør Elisabeth V. Vardheim understreker:
«Det nye kabelanlegget over Hadselfjorden vil styrke forsyningssikkerheten både til Lofoten og Vesterålen, og legge til rette for fremtidig næringsutvikling og elektrifisering i regionen. Kabelkontrakten er den viktigste delen av dette prosjektet, og vi ser frem til å samarbeide med Nexans om dette. Vi har i tidligere prosjekter opplevd Nexans som en god leverandør»

Kabelruten strekker seg over Hadselfjorden mellom Fiskebøl og Melbu i Vesterålen. EPCI-kontrakten omfatter ingeniørarbeid, anskaffelser, bygging og installasjon av kabelsystemene basert på Nexans velprøvde kryssbundede polyetylenteknologi (XLPE) for undersjøiske kabler. 3-lederkablene vil ha et integrert fiberoptisk element for både kommunikasjon og distribuert temperaturmåling (DTS). Kontrakten inkluderer også underjordiske enlederkabler av XLPE til de landbaserte delene av forbindelsen, sammen med tilbehør for kabelterminering, kabelskjøter, jordingssystemer og antikorrosjonssystemer. 

Hadselfjordkablene skal produseres ved Nexans spesialiserte sjøkabelfabrikk i Halden, mens de fiberoptiske elementene vil bli produsert ved Nexans anlegg i Rognan i Nordland. Kablene har en dimensjonert brukstid på 40 år, og installasjonen forventes å starte i 2022. 

Ragnhild Katteland, Executive Vice President for Subsea & Land Systems Business Group i Nexans, har uttalt: "Selskapets mål om å ‘elektrifisere fremtiden’ er helt i tråd med vårt langvarige samarbeid med Statnett om mange ulike typer prosjekter, inkludert fjordkryssende kraftforbindelser. Derfor er vi glade for at Statnett nok en gang har betrodd oss et større prosjekt, denne gangen i Hadselfjorden.»

 

Your Contact

Press Relations

Corporate Communications

Élodie Robbe-Mouillot

VP Investor Relations

Maellys Leostic

Head of External Communication & Global Content

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close