Sirkulær økonomi

Nexans Nordics Distribution & Usage (D&U)

12. april var Norges "Overshoot Day" for 2023 - dagen da verden hvert år begynner å låne av fremtidige generasjoners ressurser. Denne dagen kommer tidligere for hvert år.

Hvis alle skulle bruke like mye ressurser som vi gjør i Norge, ville vi trenge 3,6 kloder. Det er lett å se at vi, både lokalt og globalt, har et betydelig problem med overforbruk som må løses.

I Nexans Nordics Distribution & Usage (D&U)  jobber vi kontinuerlig med de 5 R-ene - Refuse, Reduce, Recycle, Reuse og Renew. På denne måten forsøker vi å bidra til et redusert ressursbehov og en mer sirkulær økonomi. 

Nedenfor kan du lese mer om hver av de fem R-ene og hvordan vi jobber med dem:

Vi vurderer våre materialvalg og leverandører nøye og kontinuerlig.

Hvordan vi følger opp våre leverandører kan du lese mer om under seksjonen om Åpenhetsloven.
>98 % av våre totale kjøp dekkes av signerte CSR-deklarasjoner

Når det gjelder materialer har vi en proaktiv tilnærming, og nøye oppfølging av REACh, RoHS og konfliktmineraler.

Der strømstandarden tillater det reduserer vi materialmengden.

I 2022 lanserte vi f.eks. en ny generasjon varmekabel, med langt mindre vekt, CO₂-utslipp og energitilgang i produksjon.

--> Den nye varmekabelen TQXP, kan du lese mer om her. 

Bruk av sirkulære materialer er helt nødvendig for å nå NetZero i 2050. Vi har en konkret fremdriftsplan for økt gjenvinningsgrad og andelen resirkulerte materialer i våre kabler, emballasjer og tromler.

Allerede i dag kan du se at emballasjene våre består av resirkulerbare materialer, og noen består av gjenvunnede materialer. For eksempel alle bobiner og gavlene i N-LINE-esken vår som består av 100% resirkulert plast.

Vi har også allerede begynt å innføre gjenvunnet plast og metall i kablene våre under kontrollerte former og i liten skala. Nå jobber vi med å skalere dette opp. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer om disse prosjektene

Vi forsøker å komme opp med produkter og tjenester som lar oss gjenbruke materialer. For eksempel har vi servicetjenesten Tromløp hvor vi tar tilbake tromler som inngår i tjenesten, inkludert kabelrester, og reparerer disse slik at de kan brukes flere ganger. 

--> Du kan lese mer om servicetjenesten vår Tromløp her

Innovasjoner som støtter og akselererer energiomstilling og bærekraftig elektrifisering.

De to siste årene (2023 og 2024)  har vi blant annet lansert en Svanelistet portefølje av kabler i rør og en mer letthåndterlig halogenfri kraftkabel.

NB: Vi i Nexans erkjenner at temaer som bærekraft og miljøvern kan være komplekst - og det utvikler seg stadig. Vi kan heller ikke påberope oss å ha all kunnskap. Men vi jobber for å være oppdaterte, unngå grønnvasking, forbedre oss kontinuerlig, og forsøker å gjøre de riktige tingene basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig i dag.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk