Merking av kabel

Unik merking av kabel gir økt effektivitet og store besparelser

All kabel fra 24 til 72 kV, snodd og enleder, kan bestilles ferdigmerket med sitt eget unike kabelnummer og tekst.

Merkingen utføres på et rødt bånd som legges i viklerommet på snodd kabel, og vikles rundt enlederkabel. Dette tilfredsstiller normkravet for varig merking.

Merkingen kan gjøres på alle leveringslengder, også sammen med våre smarte kabelløsninger. Leveringstiden blir den samme som for kabel uten merking.

Fordeler
  • Ingen ekstra kostnader for merking etter at kabel er installert
  • Ingen risiko for feilmerking under installasjon 
  • Kabelen er merket i hele lengden, også ved trekking i rør og kulvert
  • Preget produksjonsuke/år gir en ekstra mulighet for identifikasjon/sporing

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk