SHIPLINK®

økt ytelse med kabelløsninger og tjenester for sikkerhet og effektivitet om bord på skip

Shipbuilding cover image - Drivers

Sikkerhet om bord

Brann kan være ødeleggende på et skip, spesielt på et passasjerskip, der et stort antall mennesker kanskje må evakueres eller tas vare på før det kommer hjelp. Brann kan også være problematisk for skip som frakter ferdige forbrukerprodukter eller svært brennbar last, noe som utgjør en alvorlig risiko for besetningsmedlemmer, havner og kaiområder.

Når man tenker på det autonome flytende miljøet, må sikkerheten være selvstendig og allestedsnærværende for å få de ønskede og gode overlevelsesegenskapene, som i sin tur avhenger av kabler. Kraften som skipet trenger, kommer fra et halvt dusin dieseldrevne generatorer, som gir strøm til lys, heiser, elektronikk, bysser, vannrenseanlegg og andre betydningsfulle systemer, inkludert overlevelse, evakuering og fremdrift. Alle disse systemene krever pålitelige kabler.

I tillegg må skip også være sikre i henhold til "flomterskelen", og det må være muligheter for evakuering eller sikker retur til havn.. Hvis det går hull på et vanntett skott, må skipet likevel ha fremdrift, styring, navigasjon, kommunikasjon, pumper samt lense- og ballastsystemer for skadekontroll og grunnleggende tjenester.

Nexans SHIPLINK® brannsikre MPRXCX® 331- eller TCX® 331- kabler oppfyller kravene ved å tilby en rekke fleroperative brannstoppende løsninger.

Fleksibilitet, letthet og driftseffektivitet

Som autonome flytende miljøer må skip av alle slag ha mange funksjoner som har mindre å gjøre med andre typer transport enn med stabile habitater. Dette krever hundrevis av systemer om bord for strøm, kommunikasjon og styring, som alle er avhengige av et usynlig nettverk av kabler skjult i fartøyenes overbygning.

Designparametrene til et skip byr på spesielle installasjonsutfordringer. Skipene blir større, lengre og bredere. Kabelinstallasjon kan være dyrt, arbeidskrevende og farlig. Siden det er lite plass og vekt er en operasjonell bekymring, må kablene være så små og lette som mulig.

For å møte de stigende bygge- og moderniseringskostnadene har Nexans utviklet en komplett serie med Power MPRX®- og MPRXCX FLEXISHIP®-kabler som er fleksible, bøybare samt enkle å avmantle og trekke for å lette installasjonen.

Passasjeropplevelser på cruisefartøy

I tillegg til at skipene må være sikre og effektive, er de utstyrt med en rekke innovasjoner for å gjøre passasjerenes reiseopplevelsen mer komfortabel og praktisk.

Bortsett fra den driftsmessige infrastrukturen har disse skipene flere anordninger som skal øke reiseopplevelsen, f.eks. bioniske bartendere, berøringsskjermer fra vegg til vegg, rask Wi-Fi og "havutsikt" filmet i sanntid og projisert på HD-skjermer på størrelse med balkongvinduer.

Alle disse forskjellige tjenestetilbudene avhenger av Ethernet-kabelløsninger med høy ytelse, avanserte komponenter, teknisk samarbeid og tjenester som bygger på Nexans' lange maritime erfaring.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk