TSLF (HD) - MP 24kV snodde enledere med forsterket ytre kappe og eget søkbart merkebånd

Produkter

TSLF (HD) 24kV 3x1x50A MP

Nexans art.nr. 10564393 - El.nr. 1087813

 • Forpakning: Trommel (500m)
 • Ledertverrsnitt: 50 mm²
 • Nominell ytre diameter: 58,2 mm
 • Vekt (ca.): 2,06 kg/m
 • Tillatt belastning i jord v/ 15°C - trekant forlegning: 180 A
 • Tillatt belastning i luft v/ 25°C - trekantforlegning: 190 A
 • Maksimal tillatt strekkstyrke: 4,5 kN

 

TSLF (HD) 24kV 3x1x95A MP

Nexans art.nr. 10567117

 • Forpakning: Trommel (500m)
 • Ledertverrsnitt: 95 mm²
 • Nominell ytre diameter: 65,9 mm
 • Vekt (ca.): 2,87 kg/m
 • Tillatt belastning i jord v/ 15°C - trekant forlegning: 265 A
 • Tillatt belastning i luft v/ 25°C - trekantforlegning: 295 A
 • Maksimal tillatt strekkstyrke: 8,55 kN

 

TSLF (HD) 24kV 3x1x150A MP

Nexans art.nr. 10564616 - El.nr. 1087815

 • Forpakning: Trommel (500m)
 • Ledertverrsnitt: 150 mm²
 • Nominell ytre diameter: 72,6 mm
 • Vekt (ca.): 3,59 kg/m
 • Tillatt belastning i jord v/ 15°C - trekant forlegning: 340 A
 • Tillatt belastning i luft v/ 25°C - trekantforlegning: 385 A
 • Maksimal tillatt strekkstyrke: 13,5 kN

 

TSLF (HD) 24kV 3x1x240A MP

Nexans art.nr. 10567118

 • Forpakning: Trommel (500m)
 • Ledertverrsnitt: 240 mm²
 • Nominell ytre diameter: 82,1 mm
 • Vekt (ca.): 4,94 kg/m
 • Tillatt belastning i jord v/ 15°C - trekant forlegning: 445 A
 • Tillatt belastning i luft v/ 25°C - trekantforlegning: 525 A
 • Maksimal tillatt strekkstyrke: 21,6 kN

 

Beskrivelse

Beskrivelse

Standarder

 • Internasjonal
  HD 620.10K

Leder: Flertrådet, komprimert aluminiumsleder fyllt med svellpulver.

Indre halvleder: Ekstrudert, tverrbundet halvledende PEX.

Isolasjon: Ekstrudert, tørrvulkanisert polyetylen (PEX).

Ytre halvleder: Ekstrudert, halvledende PEX.

Skjerm: Består av et lag med runde, glødde kobbertråder og aluminiumsfolien.

Normert skjermtverrsnitt: Oppgitt tverrsnitt er summen av Cu- tråder og aluminiumsfolie.

Skjermtverrsnitt: Oppgitt tverrsnitt er fysisk tverrsnitt av kobbertrådene i skjermen.

Langsgående vanntetting: Et lag svellende bånd for å hindre langsinntrengning av vann. Svellebåndet er påført med en fuge for å sikre elektrisk kontakt mellom skjermen og aluminiumslaminatet (diffusjonssperren), som ligger over svellebåndet. Dette betyr at det ikke er nødvendig med separat jording av aluminiumslaminatet i skjøter og endeavslutninger.

Radiell vanntetting: Et lag aluminiumslaminat limt fast til ytre kappe.

Ytre kappe: Ytre kappe består av to sjikt: Indre sjikt er av HDPE (High Density Polyetylen), den isolerende delen av ytre kappe er UV-bestandig og hvit, for å lage et optisk skille mellom indre og ytre sjikt. Ytre sjikt består av ledende sort PE.

Brukerfordeler: Diffusjonstett høyspentkabel med forstrket ytre kappe av HDPE, med ytre ledende sjikt klargjort for kappetesting. Leveres med eget rødt merkebånd med kundens eget kabelnummer.

Brukersted: Utendørs, i jord, innendørs og i grunne ferskvann. Innendørs bør kablene dekkes med brannhemmende maling der det er krav til brannhemming.

Bruksområde: Høyspent energidistribusjon

Kabelmerking: Kablene er varig merket med: NEXANS TSLF HD XX  kV 1 x mm² Dato + tid + metermerking

LIFEMARK(TM): Overflaten på den ytre kappen er preget med tekst, som spesifiserer alle materialene i kabelen. Dette forenkler arbeide med fremtidig resirkulering. 

Karakteristikker

Karakteristikker

Konstruksjonsegenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2

Dimensjonsegenskaper

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere
1

Elektriske egenskaper

Elektriske egenskaper

Maks. driftsspenning
24 kV
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
12 / 20 (24) kV

Ressurser

Ressurser

Salgs- og leveringsinformasjon

Kablene må behandles meget forsiktig ved temperaturer under 0 °C, spesielt må slagpåkjenninger unngås. Hvis en PEX-isolert kabels temperatur er under -10 °C ved utlegning, må man gjøre spesielle tiltak, som for eksempel oppvarming av hele trommelen, for å unngå skader på kabelen. Det er temperaturen i kabelen som er avgjørende, så en kan godt legge ut og bøye en kabel selv om lufttemperaturen er under -10 °C hvis kabelen er varmet opp på forhånd, og dens temperatur ikke synker under -10 °C ved behandlingen.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk