Finans

Nexans leverer solid resultat i 2023

21. feb. 2024

PRESSEMELDING

 • EUR 6,5 milliarder i regulært salg og EUR 7,8 milliarder i totalt salg i 2023 samt sterk vekst i lønnsomhet og utmerket kontantgenerering
 • Nexans leverte på alle sine mål, som ble oppgradert i juli i fjor, og dette bekrefter dybden i selskapets transformasjon år for år
  • Justert EBITDA* (resultat før renter, skatt og av- og nedskrivninger) på et historisk høyt nivå med EUR 665 millioner, opp 8 % år for år, og justert EBITDA-margin på 10,2 %; EBITDA inkludert aksjebasert utbetaling på EUR 652 millioner, noe som overgikk målet
  • Fokus på verdiskapende løsninger (SHIFT Prime) som genererer EUR +20 millioner inkrementell EBITDA i elektrifiseringsvirksomhetene.
  • Utestående normalisert fri kontantstrøm på EUR 454 millioner, noe som viser sterk styring av arbeidskapital og en justert ordrereservevekst for produksjon og overføring.
 • Sterk balanse opprettholdt med netto gjeld på EUR 214 millioner og en bruttosoliditetsgrad på 0,4x
 • Foreslått utbytte opp 10% til EUR 2,30 per aksje
 • Profilen som elektrifiseringsaktør styrket av fusjoner/oppkjøp og investeringer. 
  • Oppkjøp av Reka Cables i Finland med integrasjon som ligger foran planen, sluttføring av salget av Telecom Systems-aktiviteten.
  • Intensjonsavtale inngått for å øke mellomspenningskapasiteten i Marokko og betjene regionens økte etterspørsel i strømnettet.
  • Kapasitetsutvidelse av Halden høyspensanlegg fullført tidlig i 2024 og bygging av nytt kabelleggingsfartøy etter planen, noe som gir en rekordhøy justert ordrereserve for produksjon og overføring på EUR 6,1 milliarder. 
 • Fortsatt fremgang når det gjelder bedriftens samfunnsansvar: -36 % reduksjon i utslipp av klimagasser i Scope 1, 2 og 3, noe som er foran SBTi-målene.
 • Annonsert helårsveiledning for 2024: 
  • Justert EBITDA på mellom EUR 670 og 730 millioner
  • Normalisert fri kontantstrøm på mellom EUR 200 og 300 millioner
 • Capital Markets Day arrangeres den 13. november 2024

Paris, 15. februar 2024 – Nexans, en global leder innen konstruksjon og produksjon av kabelsystemer for kraftforsyning, kunngjør sine økonomiske resultater for regnskapsåret 2023. Resultatene ble godkjent av styret 14. februar 2024. Christopher Guérin, administrerende direktør i Nexans, kommenterte konsernets resultater for 2023 slik:

– Nexans’ sterke resultat i 2023 viste nok en gang omfanget av vår disiplinerte transformasjon siden 2019. Vi leverte en rekordhøy justert EBITDA-margin og overgikk forventningene til normalisert fri kontantstrømgenerering. Jeg vil gjerne få takke alle våre medarbeidere, som er drivkraften bak den reisen vi gjør.

Vi gjorde betydelige fremskritt innen bærekraft med klimagassutslipp på –36 % sammenlignet med 2019 (Scope 1, 2 og 3). Med det økte vi distribusjonen av vår E3-ytelsesmodell i alle konsernets enheter.

På oppkjøpsfronten fullførte vi et oppkjøp av høy kvalitet, med Reka Cables i Finland. Vi solgte oss også ut av Telecom Systems-virksomheten og styrket dermed konsernets profil slik at vi nå utelukkende fokuserer på bærekraftig elektrifisering. Den nylige kunngjorte undertegnede avtalen** om oppkjøp av La Triveneta Cavi i Italia, et anerkjent selskap i det europeiske lavspenningssegmentet, er en ny milepæl på vår reise mot å bli en global elektrifiseringsaktør.

Til tross for dagens makroøkonomiske usikkerhet går vi inn i 2024 med optimisme og forventer enda et år med sterke resultater.

 

EBITDA kalles her ”justert EBITDA” i samsvar med anbefalingene fra AMF. Det har ikke skjedd noen endring av denne definisjonen siden juni 2023. Se ordlisten.

** Med forbehold om godkjenning fra myndighetene.

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk