Tjenester

"De nye NX-tromlene, og Nexans sin returordning for disse, har gitt oss flere fordeler."

8. jun. 2021

Haavard Motrøen (t.v.) og Odd Erik HIlton (t.h.) fra Klive AS

Han trekker spesielt frem det at tromlene kan returneres med kabelrestersikker pant og at Nexans besørger all koordinering av returer, som noen av fordelene med tjenesten. Tidligere returordning medførte mye usikkerhet med hensyn til om man fikk utbetalt pant eller ikke; «Det skulle lite til før en K-trommel ble vraket», sier Motrøen. Retur utføres også oftere med den nye returordningen, noe som frigjør lagerplass.

Ressurskoordinator hos Klive AS, Odd Erik Hilton, trekker også frem panteordningen for NX- tromlene som svært positiv. Klive AS mottar mye kabel på NX-tromler i løpet av en sesong, og med tilnærmet sikker og høy pant for alle tromler de returnerer, så gir dette et tilfredsstillende økonomisk resultat i regnskapet for tromler.

De nye NX- tromlene er mer solide og de har enda ikke opplevd at trommelen ødelegges under bruk. De stålbelagte vangene gir også fordeler ved lagring/flytting av tromler på fast underlag, som asfalt/betong. Entreprenørene er også fornøyd med tromlene, som oppleves mer stabile og tryggere enn K- tromler.
 
Han trekker også frem de miljømessige fordelene som de nye tromlene gir, da med hensyn på at de er solide og gir høy gjenbruk av hver NX- trommel, samt at retur og trygg gjenvinning av kabelrestene gjøres av Nexans.
 
Totalt sett så bidrar NX- tromlen og returordningen positivt i Klive AS sine regnskap, både økonomisk og miljømessig.

Tromløp
Vil du vite mer om vår returordning for NX-tromler?

På denne siden finner du det du trenger å vite om Tromløp.

Klikk her

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk