Snodde kabler sparer plass

Bakgrunn: 

Om man kan grave ned flere kabler i samme grøft sparer man plass. Om man i tillegg tvinner kablene før man graver de ned, sparer man enda mer plass. I tillegg reduserer man arbeidsmengde, tidsbruk og bruk av andre ressurser. 

Hva har vi gjort: 

I stedet for å legge kabler enkeltvis snor vi kablene sammen. Vi trenger dermed færre tromler, smalere grøfter og mindre logistikk. Det blir også mindre avfall på denne måten. 

Resultat: 

Denne løsningen betyr mindre omfattende inngrep i naturen fordi den tvinnede kabelen krever mindre plass. Kablene legges dessuten raskere, og man slipper å grave like brede grøfter som ved tradisjonell kabellegging. Dette betyr at mindre mengder med jord må flyttes på, og mindre forstyrrelse av naturen der kabelen legges.  

Totalt sett blir hele kabelleggingen mer effektiv; det kreves mindre logistikk, arbeidet tar mindre tid og ressurser og det blir mindre avfall sammenlignet med løsninger hvor man må grave bredere grøfter. 

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk