Juridisk informasjon

Versjon 2.0

Alle rettigheter forbeholdt © Copyright Nexans, Paris, France.

Du har ingen rett til å kommunisere, kopiere og reprodusere, helt eller delvis, sider, data, elementer eller dokumenter publisert av Nexans på web, uten forhåndsgodkjenning og skriftlig samtykke fra Nexans. Dersom forhåndsgodkjenning skulle gis av Nexans, vil det bli gitt med betingelse av at enhver kopi av disse dokumentene eller utdrag derfra, laget av deg, skal beholde alle eiendomsbeskyttede merknader, inkludert denne erklæringen om opphavsrett.

LOV OM OPPHAVSRETT
Alle elementene på Nexans sitt nettsted, hver for seg og som helhet, er underlagt gjeldende lovgivning om åndsverk, lov om opphavsrett og varemerkelov. Det samme gjelder formen/designet på nettstedet så vel som innhold (varemerke, tekster, bilder, illustrasjoner, …). Disse elementene er Nexans sin eksklusive eiendom eller lisens, og Nexans er den eneste autoriserte bruker av elementene. Alle varemerker på nettstedet eies av Nexans eller Nexans-selskaper. Det er strengt forbudt å bruke eller reprodusere dem alene eller kombinert, i hvilket som helst omfang, uten forhåndsgodkjenning og skriftlig samtykke fra Nexans. Manglende overholdelse av et slikt forbud utgjør en overtredelse som kan resultere i sivilt og strafferettslig forfølgelse.

Andre immatrielle rettigheter
Merk at ethvert produkt, enhver prosess eller teknologi beskrevet på nettstedet kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter forbeholdt Nexans eller en tredjepart. Det gis herunder ingen rett til å bruke slike immatrielle rettigheter.

Ansvarsfraskrivelse
Nexans gir tilgang til internasjonale data fra hele konsernet, som kan inkludere referanser til produkter, programmer og tjenester som ikke er tilgjengelig i ditt land. Dette betyr ikke at Nexans har til hensikt å tilby slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Selv om rimelig hensyn er ivaretatt ved innsamling og fremstilling av informasjon, kan den inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen LEVERES “SOM DEN ER”, UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELL EIENDOMSRETT. VIDERE GIS DET INGEN GARANTI FOR INFORMASJONENS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, NYTTIGHET, OPPDATERTE KARAKTER FOR BRUKERNE AV INFORMASJONEN SOM ER TILGJENGELIG PÅ WEBSIDEN, OG DET FRASKRIVES ETHVERT ANSVAR FOR FEIL OG UTDATERT INNHOLD. Nexans garanterer heller ikke at slik informasjon og/eller data ikke krenker opphavsrett eller annen eiendomsrett til noen tredjepart. En part som ønsker å kjøpe varer bør ikke stole på det og bør foreta en spesifikk forespørsel om varens art og dens egnethet for det den skal brukes til. Nexans anser at selskapsinformasjon- og finansiell informasjon som er publsiert var korrekt på datoen da den ble arkivert hos relevante reguleringsmyndigheter eller på annen måte publisert. Pulbisering av slik informasjon på nettet skal ikke forstås slik at det ikke har vært noen endring siden datoen da informasjonen ble arkivert eller at informasjonen er nøyaktig til envher tid etter datoen da den ble arkivert eller på annen måte publisert. Endringer kan med jevne mellomrom gjøres i informasjonen uten varsel og vil bli innlemmet i nye utgaver. Nexans kan gjøre forbedringer eller endringer i produktene, programmene eller tjenestene som er beskrevet, når som helst uten varsel. I den grad det er tillatt, på bakgrunn av gjeldende lov, kan ikke Nexans i noe tilfelle holdes ansvarlig for indirekte tap, uansett årsak, opprinnelse, natur eller konsekvenser, som et resultat av besøk på Nexans sin nettside eller forbundet med et slikt besøk, eller bruk av programmer som er tilgjengelig på siden, spesielt, og uten begrensninger for tap av fortjeneste, avbrudd av aktiviteter eller tap av programvare eller data. Det meste av informasjonene på nettstedet er oversatt til ulike språk. Slike oversettelser er kun laget for informasjonsformål, og kun norsk språk er bindende.

Hyperlinker
Hyperlinker på denne nettsiden er kun til informasjonsformål. Nexans gir ingen garanti, verken eksplisitt eller implisitt, for at informasjon/data på nettsteder som Nexans gir tilgang til gjennom hyperlenker er riktig, fullstendig og/eller egnet for noe som helst bruk Nexans garanterer heller ikke at slik informasjon og/eller data ikke krenker noen opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til noen tredjepart. Følgelig skal Nexans under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for skade av noen art som oppstår som følge av eller i forbindelse med det foregående.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når brukeren åpner en nettside. Den genereres av en nettsideserver, som i utgangspunktet er datamaskinen som driver et nettsted. Informasjonen som informasjonskapselen inneholder, er satt av serveren, og den kan brukes av den serveren hver gang brukeren besøker nettstedet. En informasjonskapsel kan betraktes som en internettbrukers identifikasjonskort, som forteller et nettsted når brukeren har returnert. Informasjonskapsler kan finnes på flere områder på denne nettsiden og brukes utelukkende til tekniske formål og/eller for å spore brukernes bruk av nettstedet. De fleste nettlesere er satt til å godta cookies som standard. Du kan vanligvis velge å deaktivere informasjonskapsler ved å oppdatere innstillingene i nettleseren, men fremdeles kunne bruke de fleste funksjonene på nettsiden. Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.

For ytterligere informasjon, vennligst se vår dedikerte side om retningslinjer for informasjonskapsler.

PERSONVERN
Nexans anser personvern som svært viktig, så denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personopplysninger vi samler inn når du bruker en av Nexans nettsteder  og noen av trinnene vi tar for å beskytte den. Disse prinsippene gjelder for personlig identifiserbar informasjon vi ber om og som du oppgir. Med dette mener vi informasjon som identifiserer deg individuelt, slik som navn, fysisk adresse, e-postadresse eller andre kontaktdetaljer.

DATAINNSAMLING
Bruk av våre nettsider og de fleste andre tjenester krever ingen personlig identifiserbar informasjon.
For å gi deg produkter eller tjenester som kan være av interesse, kan du på visse deler av nettstedet bli invitert til å oppgi “personlig” informasjon som identifiserer deg, det vil si fornavn, etternavn, e-postadresse, eller annen kontaktinformasjon som du frivillig kan sende til oss: stillingstittel, funksjon, land, språkpreferanse, jobbtelefon, mobiltelefon, faksnummer, interessefelt, firmanavn, firmatype, postadresse, interessenttype/kontaktrelasjon, antall ansatte.
Besøkende på nettstedet kan velge å ikke oppgi noen personlig informasjon.
Nexans kan samle inn begrenset ikke-personlig identifiserbar informasjon som nettleseren din gjør tilgjengelig hver gang du besøker et nettsted. Denne informasjonen inkluderer din IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for søket ditt, og en eller flere informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren din unikt. Vi bruker denne informasjonen for å bedre forstå brukeratferd, og for å forbedre vårt tilbud ytterligere. Når vi trenger personlig identifiserbar informasjon, vil vi informere deg om hvilke typer informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den. Vi håper dette vil hjelpe deg med å ta en informert beslutning om å dele din personlige informasjon med oss. Det er så opp til deg å avgjøre om du vil gi informasjonen eller ikke.
Vær oppmerksom på at når du registrerer deg på nettstedet, vil dataene dine lagres så lenge kontoen din forblir aktiv på nettstedet. Imidlertid, hvis Nexans ikke er vitne til noen aktivitet over en periode på 24 måneder, blir den klassifisert som inaktiv konto og dataene dine blir anonymisert.

BRUK OG OFFENTLIGGJØRING AV DATA
Data som er tilgjengelig for Nexans vil bli brukt til teknisk administrasjon av nettstedet vårt, svare på dine direkte henvendelser, og kan også brukes til å gi deg tilleggsinformasjon relatert til innhold som vises på nettet. Du vil kunne avslutte abonnement på markedskommunikasjon når som helst. Alle e-poster relatert til markedsføring vil inneholde avmeldingslenker, eller du kan be om å bli avmeldt når som helst ved å sende en e-post til kontakten nedenfor..

INFORMASJONSDELINGUnder visse omstendigheter kan direkte kontraktspartnere til Nexans, for eksempel utkontrakterte byråer/eksterne partnere (f.eks. en arrangementsplanlegger som handler på vegne av Nexans eller deres tilknyttede selskaper) ha tilgang til begrenset informasjon som er nødvendig for å kontakte deg. Vi vil til enhver tid sørge for at Nexans’ kontraktspartnere får på plass et sammenlignbart nivå av databeskyttelse.

Utover det ovennevnte, vil ingen personopplysninger bli delt med tredjeparter.
Vi selger eller overfører ikke din personlig identifisernde informasjon til andre selskaper eller enkeltpersoner, med mindre vi har ditt samtykke. Vi kan dele slik informasjon under noen av følgende begrensede omstendigheter:

  • Vi har ditt uttrykkelige samtykke.
  • Vi gir slik informasjon til pålitelige virksomheter eller personer med det eneste formål å behandle forespørselen din på våre vegne i samsvar med denne personvernerklæringen og passende konfidensialitet og sikkerhetstiltak.
  • Vi konkluderer med at vi er lovpålagt.
  • Vi kan lagre og behandle personlig informasjon som samles inn på nettstedet vårt i ethvert land der Nexans eller våre vertsleverandører har fasiliteter. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du til overføring av informasjonen din mellom disse fasilitetene, inkludert de som befinner seg utenfor landet ditt.
  • Vi kan dele sammenstilt informasjon med andre som ikke inkluderer personlig identifiserbar informasjon.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi tar hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til eller uautorisert forandring, avsløring eller ødeleggelse av data. Vi begrenser tilgangen til din personlig identifiserende informasjon til Nexans-ansatte som trenger å vite denne informasjonen for å kunne oppfylle forespørselen din eller levere tjenestene våre.

RETT TIL INFORMASJON
I samsvar med artikkel 4(7) i EUs personvernsforordning vil vi være forberedt på å behandle alle forespørsler fra brukerne våre knyttet til deres utvidede individuelle rettigheter i henhold til GDPR:

  • Rett til å bli glemt: du kan avslutte din NEXANS-konto når som helst, i så fall vil vi permanent slette kontoen din og alle data knyttet til den.
  • Rett til å protestere: du kan velge bort inkludering av dataene dine i våre datavitenskapelige prosjekter ved å endre personverninnstillingen på kontoen din.
  • Rett til korrigering: du kan få tilgang til og oppdatere Nexans-kontoinnstillingene når som helst for å korrigere eller fullføre kontoinformasjonen din. Du kan også kontakte Nexans på contact.privacy@nexans.com når som helst for å få tilgang til, korrigere, endre eller slette informasjon vi har om deg, som forklart i vår personvernerklæring.
  • Rett til tilgang: vår personvernerklæring beskriver hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker dem. Hvis du har spesifikke spørsmål om bestemte data, kan du når som helst kontakte contact.privacy@nexans.com for ytterligere informasjon.
  • Rett til portabilitet: Vi vil eksportere kontodataene dine til en tredjepart når som helst på din forespørsel.

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse angående vår behandling av dine personopplysninger. Den ansvarlige parten i samsvar med artikkel 4(7) i EUs personvernsforordning kan kontaktes på contact.privacy@nexans.com eller på vår postadresse under oppmerksomhet fra “Databeskyttelsesansvarlig”..

Lenker
De eksterne sidene som er koblet til Nexans-nettsidene er utviklet av personer som Nexans ikke har kontroll over. Disse andre nettstedene kan plassere sine egne informasjonskapsler på datamaskinen din, samle inn data eller be om personlig informasjon..

Endringer i denne personvernerklæringenVær oppmerksom på at denne personvernerklæringen vil endres fra tid til annen. Uansett vil vi legge ut disse endringene på denne siden, og hvis endringene er betydelige, vil vi også gi en mer fremtredende melding. Hver versjon vil bli notert øverst på siden. Tidligere versjoner av denne personvernerklæringen vil bli oppbevart i et arkiv for deg å se. Denne policyen ble sist oppdatert i juni 2022. Hvis du har flere spørsmål, kan du gjerne kontakte oss når som helst.

Gjeldende lov
Nexans denne juridiske merknaden skal være underlagt Norsk lov uten hensyn til dens bestemmelser om lovkonflikter.

 

Kontaktinformasjon

Webredaktør
Nexans, société anonyme
4 allée de l’Arche
CS70088
92070 Paris La Défense Cedex
RCS Paris 393 525 852
Director of publication : Christopher Guérin

 

Nettlagring
oXya France
21 rue Camille Desmoulins
92130 Issy Les Moulineaux – France

Kontakt oss

Tema som du ønsker mer informasjon om:

Påkrevde felter*

Vennligst sjekk det du har lagt inn for feil

E-postadresse må inneholde @ tegnet

Personlig databeskytter

Det er din rett å nekte behandling og analyse av dine personlige data, og deres bruk til markedsføringsformål

Tusen takk!

Takk for at du kontaktet oss, vi tar kontakt med deg snarlig.

Feil

En feil har skjedd. Vennligst prøve igjen.

Lukk