Nexans' ende til ende kabelløsninger benyttes på Suzlons vindkraftprosjekter i Brasil

Nexans hjelper Suzlon med å sikre effektive og pålitelige forbindelser for omlag 150 vindturbingeneratorer

Paris, February 25, 2014 – Suzlon, one of the world’s leading wind turbine manufacturers, has turned to Nexans to support its major projects in Brazil with complete end to end cable solutions that will ensure effective, efficient and reliable connections for some 150 wind turbine generators (WTGs). The total contract value is worth around €11 million.

Suzlon deploys Nexans’ end to end cable solutions for wind farm projects in BrazilIn two framework agreements with Suzlon, Nexans is supplying its WINDLINK® LV and MV tower cables, site kits and accessories together with MV inter-array cables and HV export cables that form the connection to local substations. This enables Suzlon to benefit from advanced, fully integrated, end-to-end cable solutions that cover not only the products, but also comprehensive technical and logistical support.

While the wind farm projects are located across Brazil, Nexans is delivering the cables to Suzlon production sites around the world including Vietnam, Indonesia, South Korea and Brazil.

Hemant Prabhakar, Nexans’ Group Key Account Manager for Suzlon, said: "Our high level of involvement with Suzlon is a perfect illustration of how Nexans continues to extend its service well beyond simply supplying cables to supporting wind industry customers with complete solutions, technical documentation, logistics and site supervision."

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning.

I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,7 milliarder euro i 2013. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com