14-10-07 Nexans øker brannsikkerheten på Fincantieris nye cruiseskip

Nexans skal levere over 4 000 km med kraft- og datakabler til det italienske skipsverftet Fincantieri

Paris, 7. oktober 2014 – Viking Ocean Cruises fire nye skip, som er under bygging hos Fincantieri, et av verdens største verftskonsern, vil dra nytte av den økte brannsikkerheten som Nexans' SRtP-kabelteknologi (Safe Return to Port) gir. Samarbeidet med Fincantieri er et eksempel på Nexans' engasjement på det voksende globale markedet for cruiseskip. Kontrakten er verdt rundt 12 millioner euro.


Nexans har samarbeidet nært med Fincantieri om å utvikle en ny generasjon høyteknologiske, brannsikre SRtP-kabler basert på selskapets topp moderne nanoteknologi. Cirka 4 000 km med kraft- og datakabler skal installeres i cruiseskipene som er under bygging hos Fincantieri. Hvert av skipene har 473 lugarer og en bruttotonnasje på 48 000 tonn.


Safe Return to Port-kabler
I 2010 innførte IMO (International Maritime Organisation) begrepet Safe Return to Port (SRtP) for passasjerskip i direktivet MSC.1.Circ.1368. Direktivet oppfordrer til sikker teknisk design og anbefaler at kritiske systemer og tjenester på passasjerskip forblir i drift i minst tre timer – lenge nok til at skipet kan komme trygt tilbake til havn og evakueres hvis det inntreffer en alvorlig ulykke.


Skipskabler spiller en viktig rolle for å sikre SRtP, siden de transporterer viktige kraft-, kontroll- og datatjenester. Dette er et vanskelig krav å oppfylle: I tillegg til at kablene må være brannsikre, må de nemlig kunne tåle både fysisk støtbelastning og varmesjokk som oppstår når vannstråler sprayes på varme kabler. Den nye SRtP-kabeldesignen er basert på Nexans' nanoteknologi, som ved brann forvandler isolasjonen fra et fleksibelt plastbelegg til et hardt, isolerende keramisk sjikt som sikrer kretsintegriteten ved spenning opptil 1 kV.


"Fincantieri er en sentral aktør på markedet for cruiseskip. Derfor er Nexans svært godt fornøyde med at vi har utviklet SRtP-kablene og fått denne ordren for cruiseskipene til Viking Ocean Cruises. Det er et bevis på vår solide tekniske ekspertise innen skipsindustrien og vår evne til å samarbeide med skipsverft om å designe og utvikle innovative kabelløsninger", sier Yannick Goutille, Nexans' Ship Cable Product Manager.

Kablene produseres ved Nexans' tyske fabrikk og skal leveres til Fincantieri i løpet av de neste to årene.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning.

I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,7 milliarder euro i 2013. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com