STK-fryser nr. 500.000

På begynnelsen av 70-tallet overrakte direktør Brynjulf Evensen fryser nr. 500.000 som gave til Krigsinvalideforbundet.

STK-fryser nr. 500.000