Nexans tildelt kontrakt til en verdi av over 50 millioner euro om å levere høyspent sjøkabel til offshore-vindparken Northwind

57 km med 245 kV sjøkabel skal knytte fase 2 av Belwind 2 til Northwind og deretter til fastlandet ved Zeebrugge i Belgia.

Oslo, 10. april 2012 – Ifølge kontrakten skal Nexans levere til sammen 57 km høyspente sjøkabler beregnet på krafteksport til Northwind NV i Nordsjøen. Prosjektet omfatter 14 km kabel som skal knytte fase 2 av Belwind til vindparken Northwind (tidligere kalt Eldepasco), samt ytterligere 43 km som skal overføre totalt 381 MW fra begge vindparker til kraftnettet på land i Zeebrugge.

Nexans wins over 50 million Euro contract to supply high-voltage power cable for Northwind offshore wind farmI tillegg til å designe, typeteste og levere PEX-sjøkabler skal Nexans også levere mekanisk og elektrisk tilbehør. Dette omfatter skjøter for å koble sjøkabler til jordkabler, tilbehør til de to plattformene, inkludert hang-off og GIS-termineringer (Gas Insulated Switchgear) samt fire reparasjonsskjøter.

Vindparken Northwind skal bestå av 72 vindturbiner med en total kapasitet på 216 MW. Kraften som produseres, skal overføres til det belgiske kraftnettet ved Elias anlegg i Zeebrugge.
De 14 kilometerne med 245 kV kabel som knytter fase 2 av Belwind til Northwind, skal bestå av tre kobberledere som hver har et tverrsnitt på 400 mm2.

Mesteparten av den 43 km lange kabelen for 245 kV mellom Northwind og Zeebrugge vil bestå av tre kobberledere på 1000 mm2 . På ett sted langs ruten må imidlertid kabelen krysse en sjøkanal der det ofte drives gravearbeid, noe som gjør at kabelen må beskyttes ved å graves ned 9 meter under havbunnen. For å opprettholde kabelens elektriske ytelse langs denne kanalen vil tverrsnittet på kobberlederen økes til 1200 mm2 på en 4 km lang strekning. Denne delen av kabelen vil ha en ytre diameter på 265 mm og veie 130 kg per meter.

Sjøkablene skal produseres ved Nexans' spesialfabrikk i Halden. De omfatter også to fiberoptiske elementer (FO48) som skal produseres ved Nexans' fabrikk på Rognan, og som skal brukes til datakommunikasjon, kontroll og overvåking av systemet for kraftoverføring.

- Siden vi tidligere lyktes med å få kabelkontrakten for fase 1 av Belwind, er vi utrolig glade for å bli tildelt også kontrakten om å levere høyspente kraftkabler til offshore-vindparken Northwind, sier Domenico Gerace, Marketing and Sales Director hos Nexans Norway. - Slike resultater oppnår vi takket være Nexans' anerkjente tekniske ekspertise og vårt gode, langsiktige samarbeid med kunder i bransjen for offshore-vindparker.

Din kontakt

Kristin Hessen Kommunikasjon og markedsdirektør
Telefon +47 908 74 208
kristin.hessen@nexans.com

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet tilbyr Nexans, en av verdens ledende eksperter på kabelproduksjon, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri, byggmarked og LAN-løsninger. Nexans henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon.
Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en integrert del av sin globale og operasjonelle strategi. Kontinuerlig innovasjon i produkter, løsninger og tjenester, medarbeiderutvikling og engasjement, og innføring av sikre industriprosesser med begrenset innvirkning på miljøet er noen av tiltakene som plasserer Nexans i kjernen av en bærekraftig fremtid.
Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden og produksjon i 40 land, sysselsetter totalt 24 500 medarbeidere og hadde i 2011 en omsetning på 7 milliarder euro. Nexans er notert på børsen i Paris. Du kan finne flere opplysninger ved å klikke deg inn på www.nexans.com eller www.nexans.mobi.