Nexans' forskningssenter i Lyon feirer 10 år med innovasjon

Nexans' feirer 10 år med innovasjon ved konsernets forskningssenter i Lyon i Frankrike.

Paris, 19. mars 2012 – Nexans kan stolt feire 10 år med innovasjon ved konsernets forskningssenter i Lyon i Frankrike.

Nexans Research Centre celebrates 10 years of innovation in Lyon, FranceNexans ble etablert i 2000. Kort tid etterpå ble det besluttet at konsernet skulle satse på en samarbeidsorientert og koordinert tilnærming til forskning og utvikling (FoU) i hele organisasjonen. Hensikten var at konsernet skulle bli og forbli en av verdens mest innovative kabelprodusenter.

Det første Nexans Research Center (NRC) ble åpnet i Lyon i 2002. Senere har det blitt etablert ytterligere tre forskningssentre: i Nürnberg (Tyskland), Lens (Frankrike) og Jincheon (Korea). Disse fire forskningssentrene samarbeider tett gjennom utviklingsnettverk, med pilotenheter der prototyper videreutvikles, produseres og godkjennes. Til sammen presenterer Nexans' team, som består av over 600 forskere, ingeniører og teknikere, i gjennomsnitt to nye produkter på markedet hver uke.

NRC Lyon er hovedsenteret for utvikling av materialer med høy ytelse, gjennombruddsteknologi og nye metoder for å designe førsteklasses produkter som oppfyller selv de strengeste krav fra kundene. I Lyon arbeider et team bestående av 50 høyt kvalifiserte forskere med å håndtere eksisterende og fremtidige kundebehov.

Her er noen eksempler på hva NRC i Lyon har lyktes med:

 • Tverrbundet materiale med høy ytelse som brukes mye i kabelsystemer beregnet på industri, særlig innenfor fornybar energi, kraftverk og transport.
 • Gjennombrudd innenfor løsninger for brannsikkerhet med den patenterte isolasjonsteknologien INFIT™. Hvis det oppstår brann, danner INFIT™-isolasjonen et hardt keramisk lag som gir økt brannsikkerhet.
 • LFH-kabler (Low Fire Hazard), blant annet halogenfrie og brannsikre kabelløsninger (HFFR) med lite røykutvikling for innendørs bruk.
 • Løsninger for ekstreme miljøforhold, for eksempel:
  • silikon for høye temperaturer beregnet på rullende materiell,
  • leirebestandig gummi for olje- og gassmarkedet
  • kabler for svært lave temperaturer, for eksempel ICEFLEX®-serien, som har en rekke ulike bruksområder om bord på skip og innenfor olje- og gassektoren, og som holder seg svært fleksible ved temperaturer helt ned til –50 °C.
 • Energieffektiv design som minimerer klimafotavtrykket, og bærekraftige løsninger, blant annet miljøvennlige råvarer og redusert materialforbruk.

NRC i Lyon har alt utstyret som trengs for å produsere og teste kabelprototyper, slik at utviklingen går fortere og produktene kommer raskere ut på markedet. Teamet har utviklet avanserte datasimuleringsverktøy som gjør det mulig for Nexans å designe nye kabler på en svært effektiv måte. I tillegg finnes det et eget testsenter som evaluerer produktenes ytelse under reelle forhold.

Jean-Maxime Saugrain, Corporate Vice President Technical hos Nexans, sier: "Vi utmerker oss med produkter og tjenester som har høy ytelse. Nexans' fire forskningssentre er sentrale for at vi skal fortsette å virkeliggjøre denne ambisjonen."

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet tilbyr Nexans, en av verdens ledende eksperter på kabelproduksjon, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri, byggmarked og LAN-løsninger. Nexans henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon.
Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en integrert del av sin globale og operasjonelle strategi. Kontinuerlig innovasjon i produkter, løsninger og tjenester, medarbeiderutvikling og engasjement, og innføring av sikre industriprosesser med begrenset innvirkning på miljøet er noen av tiltakene som plasserer Nexans i kjernen av en bærekraftig fremtid.
Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden og produksjon i 40 land, sysselsetter totalt 24 500 medarbeidere og hadde i 2011 en omsetning på 7 milliarder euro. Nexans er notert på børsen i Paris. Du kan finne flere opplysninger ved å klikke deg inn på www.nexans.com eller www.nexans.mobi.