Nexans tildeles stor kontrakt på kraftkabler til Petrofacs gassfelt i Turkmenistan

Nexans skal bidra til sikkerheten og påliteligheten til Petrofacs nye foredlingsanlegg ved gassfeltet Sør-Yoloten. Det skal vi gjøre ved å levere over 1 800 km med spesialiserte, armerte og hydrokarbonbestandige kraftkabler for lav spenning (LV).

Paris, 30. august 2011 – Nexans, en av verdens ledende eksperter på kabelproduksjon, har inngått en stor kontrakt med Petrofac, en internasjonal leverandør av infrastrukturløsninger innen produksjon og foredling av olje og gass. Kontrakten omfatter lavspente (LV) spesialkabler til utviklingen av et gassfelt i Turkmenistan. I løpet av de neste 12 månedene skal Nexans levere over 1 800 km med armerte og hydrokarbonbestandige lavspentkabler. Disse skal installeres ved et nytt foredlingsanlegg som er under bygging ved gassfeltet Sør-Yoloten. Her skal kablene forsyne viktige kontroll- og sikkerhetsfunksjoner med kraft.

low voltage (LV) cables for  gas fieldsGassfeltet Sør-Yoloten, som ligger ca. 400 km sørøst for hovedstaden Asjkhabad, er blant verdens fem største gassreserver. Når utviklingsprosjektet er ferdig, det vil si fra og med 2013, forventes det at feltet vil eksportere 20 millioner kubikkmeter gass per år. På vegne av det nasjonale gasselskapet Turkmengas yter Petrofac EPC-tjenester (Engineering, Procurement, Commissioning) ved gassforedlingsanlegget, som skal ha en kapasitet på 10 millioner kubikkmeter gass per år, i tillegg til at de leverer infrastruktur og rørledninger til hele utviklingsprosjektet.

Lavspentkablene, som er utviklet med tanke på fullstendig pålitelighet og lang levetid i den krevende olje- og gassektoren, skal produseres ved Nexans' fabrikker i Tyrkia. Prosjektet koordineres av Nexans' lokale team av selgere og teknikere i Dubai, i samarbeid med Nexans' salgsteam i Istanbul. På denne måten sikrer vi optimal mulig kundekommunikasjon og -service samt teknisk støtte.

Kontrakten om Sør-Yoloten er et viktig gjennombrudd for Nexans på det turkmenske markedet, og vi er svært stolte over å kunne utvide vårt langvarige samarbeid med Petrofac til også å omfatte strategiske olje- og gassprosjekter", sier Bernard Albouy, Nexans' Market Director for Oil & Gas Business. "Vår evne til og erfaring med å levere velprøvde kabler av høy kvalitet, selv på de mest krevende bruksområder, er en viktig grunn til at vi fikk denne kontrakten.”

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og LAN-løsninger og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon.

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av den globale handlingsstrategien. Kontinuerlig innovasjon når det gjelder produkter, løsninger og tjenester, de ansattes utvikling og engasjement og lansering av trygge industriprosesser med begrenset miljøeffekt er noen av hovedinitiativene som plasserer Nexans i kjernen av en bærekraftig fremtid.

Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i 40 land, sysselsetter totalt 23 700 medarbeidere og hadde en omsetning på 6 milliarder euro i 2010. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.com.