Nexans launches a capital increase reserved for its employees

Paris, May 19, 2010 – Nexans announced on February 10, 2010 the implementation of a new employee shareholding plan. This press release aims to detail certain features of the capital increase reserved for Group employees.

The reservation period will be open from May 21st to June 7th, 2010 (inclusive) and the revocation period will take place from July 12th to July 16th, 2010 (inclusive). The subscription price will be set on July 9, 2010.

The issuance of the shares is scheduled for August 5, 2010. The main terms and conditions of this employee shareholding plan are described hereinafter.

Nexans’ objective through this transaction is to associate more closely employees, in France and abroad, with the results of the Group. It is the 4th employee shareholding plan implemented by Nexans since 2002.
 

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og LAN-løsninger og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon.

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av den globale handlingsstrategien. Kontinuerlig innovasjon når det gjelder produkter, løsninger og tjenester, de ansattes utvikling og engasjement og lansering av trygge industriprosesser med begrenset miljøeffekt er noen av hovedinitiativene som plasserer Nexans i kjernen av en bærekraftig fremtid.

Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i 39 land, sysselsetter totalt 22 700 medarbeidere og hadde en omsetning på 5 milliarder euro i 2009. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.com.