Nexans forsyner Alstom Transport med spesialkabler til Marmaray-jernbanen under Bosporos

Kontrakt til en verdi av 3,3 millioner euro om å levere 1350 km med spesialkonstruerte signalkabler og kraftkabler for lav spenning.

Paris, 8. oktober 2009 – Nexans, et verdensledende selskap innen kabelindustri, er tildelt en kontrakt til en verdi av 3,3 millioner euro med Alstom Transport om å levere spesialkonstruerte signalkabler og kraftkabler for lav spenning. Kablene skal brukes ved Istanbuls Marmaray-jernbane, som krysser Bosporos.

Avtalen omfatter produksjon og levering av signalkablene ZPAU, Digicode og Eurobalise samt kraftkablene K25 for lav spenning. Disse kablene overholder franske spesifikasjoner og lokale bestemmelser (inkludert EMC og sikkerhetskriterier).Kablene skal produseres ved Nexans' fabrikker i Europa fra nå av og til utgangen av 2010. Deretter skal de installeres i 2010 og 2011.
 
Et av vår tids største infrastrukturprosjekter innen transport
Marmaray-jernbanen er et av vår tids største infrastrukturprosjekter innen transport.Den skal etter planen settes i drift i 2013. Da vil den 76,3 km lange jernbanen forbinde Halkali, som ligger på den europeiske siden av Bosporos-stredet, med forstaden Gebze, som ligger på den asiatiske siden. Jernbanen vil også være knyttet sammen med Istanbuls urbane transportnettverk. Jernbanen omfatter en 1,4 km lang senketunnel som nås via en 10 km lang boretunnel.Med en kapasitet på 75 000 passasjerer per time i hver retning vil den nye jernbanen bidra til å redusere bilkøene i Tyrkias største by betraktelig.
AMD-konsortiet, som ledes av Alstom Transport, er nå i gang med fase 2 av Marmaray-prosjektet, som omfatter bygging av nye og rehabilitering av eksisterende baner.Som leder av konsortiet er Alstom Transport ansvarlig for prosjektkoordinering og generelt teknisk arbeid, legging av spor, elektrifisering og signalsystemer.
 
Eneleverandør av signalkabler
Signalsystemer og kommunikasjon er avgjørende i Marmaray-prosjektet, som må oppfylle krav til sikkerhet og pålitelighet for transport av store antall passasjerer i rushtiden.Valg av riktige kabler er vesentlig for å sikre trygg og effektiv drift av disse systemene. Derfor har Alstom Transport valgt Nexans som eneleverandør av alle spesialkonstruerte signalkabler og lavspentkabler – til sammen 1350 km i løpet av to år.


"Marmaray-kontrakten er et viktig prosjekt som styrker Nexans' langvarige samarbeid med Alstom Transport og vår rolle som foretrukket leverandør til infrastrukturprosjekter innen jernbane verden over", sier Eric du Tertre, Business Development Manager for jernbaneinfrastruktur."Årsaken til at vi fikk denne kontrakten, var ikke bare den enestående tekniske kapasiteten og de mange bruksområdene til våre produkter, men også at vi kunne tilby et høyt servicenivå og raske svar på kundens henvendelser helt fra anbudsfasen, med hjelp og logistikkstøtte fra vår lokale fabrikk i Tyrkia (Tuzla)."

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Communication
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon. Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i 39 land, sysselsetter totalt 22 400 medarbeidere og hadde en omsetning på 6,8 milliarder euro i 2008. Selskapet er notert på børsen i Paris.