Nexans' tekniske konferanse for energisparing for datasentre

Nexans' kabelkonferanse ser på utfordringene i effektivisering og energibruk i datasentre

Paris, 12. november 2014 - Nexans arrangerer datasenterkonferanse i Paris den 1. desember 2014. Konferansen, "Data Centre Cabling Evolution for Energy Sacings and Efficiencies" tar for seg hvordan vi skal møte behovet for mer effektive og mindre energiintensive datasentre.

Nexans technical conference to look at energy saving for data centres

Nexans' spesialister og bransjeeksperter vil presentere aktuelle saker som berører datasentre, inkludert den økende etterspørselen etter datatrafikk, behovet for større energieffektivitet og miljøkonsekvensene av databehandling. Konferansen vil inneholde en utstilling og vil bli avsluttet med en paneldiskusjon .

Oene-Wim Stallinga, markedsdirektør i Nexans Cabling Solutions, sa: "Vi er på randen av en ny generasjon datasentre. Ledere av både IT- og datasentere er under press for å håndtere mer data til en lavere kostnad. De må også vurdere de miljømessige konsekvensene av kraftkrevende datasentre.
Konferansen er en flott mulighet for konsulenter, ingeniører og anleggsledere til å få en innblikk i noen av de nyeste utviklingene i datasentre, slik som superledere.

Vi har en rekke av eksperter fra hele bransjen, inkludert Paolo Bertoldi, Directorate General Joint Research Centre ved Europakommisjonen; Professor Ian Bitterlin, gjesteprofessor ved Leeds University og CTO på Emerson Network Power Systems EMEA og flere konsulenter.

Konferansen er viktig for alle som ønsker å vite mer om den siste utviklingen i datanettverk, energibesparelser og effektivitet i datasentre."

Mark Rogers, administrerende direktør i Nexans Cabling Solutions legger til: "Konferansen vil ta rette seg mot vanskelige problemstillinger som ledere av datasentere står overfor, og hvordan ulike designalternativer kan bidra til effektivisering av driften. Det vil markere rollen som data- og strømkabler har for å løse disse problemene og hvordan Nexans kan bistå med sin kunnskap og løsninger".

Konferansen, som finner sted 1. desember 2014 vil bli avholdt på Musée des Arts et Métiers i Paris, Frankrike.

Registreringen er åpen for fagfolk som er involvert i å utforme datasentre. Ettersom antallet plasser er begrenset, er det med tidlig online-påmelding. Du kan melde deg på konferansen her.

Nexans er en offisiell støtte for EUs Code of Conduct for datasentre.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning.

I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,7 milliarder euro i 2013. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com