Nexans' sjøkabler styrker Skottlands kraftinfrastruktur

C/S Nexans Skagerrak skal installere Nexans' sjøkabler på store havdyp for å etablere en ny viktig høyspentkabelforbindelse for Skottland.

Paris, 26. august 2013 - Nexans, en av verdens ledende eksperter på kabelproduksjon, har blitt tildelt en kontrakt til en verdi av i overkant av 120 millioner euro av Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc, for å levere og installere en undersjøisk kraftforbindelse som skal oppgradere kraftnettet mellom Kintyre i Argyll og Hunterston i North Ayrshire. Oppgraderingen, som er en del av SHE Transmissions mer omfattende planer om å investere inntil 6 milliarder euro i kraftnettet sitt mellom 2013 og 2021, vil frigjøre inntil 150 MW ekstra kapasitet i nettet til fornybare prosjekter og signaliserer en vesentlig styrking av Kintyres økonomiy.

Nexans has been awarded a subsea cable contract in excess of Euro 120 million by Scottish Hydro Electric TransmissionNexans skal produsere forbindelse med en undersjøisk parkabel, beregnet på 230 kV og 240 MVA, fra den nye Crossaig-transformatorstasjonen på Kintyre-halvøya til Hunterston på Ayrshire-kysten. Prosjektet omfatter levering og installering av to 41 km sjøkabler med tre ledere samt seks 5 km underjordiske kabler med én leder for landelementet. En fiberoptisk kabel for kontroll av kabelforbindelsen vil bli integrert i sjøkabelen, mens den leveres separat for landkablene. Nexans vil også levere en rekke tilbehør, blant annet skjøter, reservedeler og termineringer.

Et nøkkelelement i prosjektet vil være installering av sjøkablene på havdybder på mer enn 100 meter langs en rute på 41 km rundt Arran-øya og over Firth of Clyde. Nexans’ eget kabelleggingsskip C/S Nexans Skagerrak, vil stå for installasjonen. Kabelen vil bli beskyttet på havbunnen gjennom nedgraving med bruk av spesialsystemet Capjet og med dumping av stein.

- Nexans er glade for å samarbeide med Scottish Hydro Electric Transmission om dette høyprofilprosjektet, som vil styrke Skottlands kraftinfrastruktur" sier Kjetil Hovland, divisjonsdirektør for Submarine High Voltage i Nexans." En avgjørende faktor for å vinne denne store kontrakten var vår dokumenterte evne til å levere fullstendige sjøkabelløsninger internt, fra design, produksjon og levering og frem til installasjon.

Installasjonen er planlagt til 2015.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en av verdens ledende kabelprodusenter med energi som ett av sine kjerneområder og tilbyr et omfattende sortiment av kabler og kablingsløsninger. Konsernet er en global aktør innenfor kraftoverføring og -distribusjon, industri og byggebransje. Nexans henvender seg til et bredt spekter av markedssegmenter: fra kraft- og telekommunikasjonsnettverk til energiressurser (vindturbiner, solenergi, olje og gass, gruvedrift osv.) og transport (skipsbygging, luft- og romfart, bilindustri, automasjon, jernbane osv.).

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av sin globale strategi og driftsstrategi. Løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, utvikling av og engasjement for de ansatte, fokus på kundene og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning er noen av initiativene som plasserer Nexans i sentrum for en bærekraftig fremtid.

Nexans driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter totalt 25 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 7,2 milliarder euro i 2012. Selskapet er børsnotert på NYSE Euronext Paris, A-listen. Du finner flere opplysninger på www.nexans.com.