Unik merking av kabel

- gir økt effektivitet og store besparelser

Merkebånd detalj

Merkebånd stemning
All kabel fra 24 til 72 kV, snodd og enleder, kan nå bestilles ferdigmerket med sitt eget unike kabelnummer og tekst.

Merkingen utføres på et rødt bånd som legges i viklerommet på snodd kabel, og vikles rundt enlederkabel. Dette tilfredsstiller normkravet for varig merking.

Merkingen kan gjøres på alle leveringslengder, også sammen med våre smarte kabelløsninger. Leveringstiden blir den samme som for kabel uten merking.

Fordeler:
• Ingen ekstra kostnader for merking etter at kabel er installert
• Ingen risiko for feilmerking under installasjon
• Kabelen er merket i hele lengden, også ved trekking i rør og kulvert
• Preget produksjonsuke/år gir en ekstra mulighet for identifikasjon/sporing

Relaterte dokumenter