IFXI EASY™ 1kV

Ny dobbeltisolert og røyksvak kraftkabel

 1,5 til 16 mm2 Cu flertrådet leder (ikke 4 mm2)
90 °C tillatt ledertemperatur
Lett å avmantle, talkumfri
Innendørs og utendørs bruk
Brannklasse Dca -s2d2a2
Uskjermet og dobbeltisolert

El.nr. 10 878 00 til 10 878 12

Installasjonskabel for innen- og utendørs bruk, i luft, vann eller nedgravd i bakken
IFXI EASY™ 1kV er en halogenfri, uskjermet, dobbeltisolert installasjonskabel, med PEX isolerte ledere. Runde kobberledere i henhold til IEC 60228 klasse 2 -  flertrådet leder. Isolerte ledere er fargemerket i henhold HD 308. Ytre kappe av svart UV bestandig plast. I tillegg har den ytre kappen en hvit indre del med langsgående riller. Dette gjør kabelen meget enkel å avmantle. Ytre kappe er merket med type/produsentnavn/år + måned/metermerking.

Kabelen er motstandsdyktig mot trykk og mekaniske påkjenninger. Den kan brukes i alle slags rom innendørs, utendørs, og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse.